Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2023-06-02 04:27:07

OSP Kosowy

Skład zarządu OSP Kosowy

Komisja Rewizyjna:

Dane adresowe:

Kosowy, ul. Piaskowa 5
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

SP Kosowy- jednostka Typu S-1, posiada jeden boks garażowy, samochód gaśniczy STEYER 690, GBA 1,2/20, motopompa M-800 P05, pilarkę łańcuchową STHIL MS 362, agregat prądotwórczy trójfazowy 7,5 KW z masztem oświetleniowym, komplet ubrań ochronnych, uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, sprzęt łączności radiowej i syrenę alarmową.

Baza techniczna

OSP Kosowy- jednostka Typu S-1, posiada jeden boks garażowy, samochód gaśniczy STEYER 690, GBA 1,2/20, motopompa M-8/8 P05, pilarkę łańcuchową STHIL MS 362, agregat prądotwórczy trójfazowy 7,5 KW  z masztem oświetleniowym ,pompę szlamową WT 30X, torbę medyczną OSP R0 komplet ubrań ochronnych, uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania  i podawania wody, sprzęt łączności radiowej i syrenę alarmową.