Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2022-08-08 01:05:34

Aktualności

Gmina Niwiska w liczbach za 2021r.

Gmina w liczbach 

Poniżej przedstawiamy statystykę za 2021 rok, która obejmuje: liczbę urodzeń, liczbę osób (stałych mieszkańców), które zawarły związek małżeński, liczbę zgonów oraz liczbę mieszkańców z podziałem na miejscowości. 

 

Urodzenia

Liczba osób
(stałych mieszkańców),
które zawarły związek małżeński

Zgony

Liczba mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach

Niwiska

12

14

18

1582

Hucina

4

4

3

502

Przyłęk

12

7

12

818

Kosowy

9

10

12

834

Siedlanka

10

2

6

793

Trześń

2

7

6

658

Hucisko

8

5

6

441

Leszcze

2

3

4

257

Zapole

3

4

3

296

Razem

62

56

70

6181