Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2022-08-08 01:12:43

Aktualności

Zakończono budowę szatni sportowej w Siedlance

 

Wykonawcą robót, była firma: SUPEREX Janusz Rozlazły z Giedlarowej. Umowę podpisano 09. 11. 2017 r. Wartość robót po przetargu wynosiła 405 000, 00 zł brutto. Termin  realizacji : 31. 10. 2018 r.  Zaprojektowano wybudowanie parterowego budynku szatni sportowej o wymiarach 17,92 m x 8,00 m,  z przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Powierzchnia użytkowa wynosi 117, 2 m2. Wykonano również system monitoringu wizyjnego budynku szatni sportowej ( zamontowano 7 kamer – 5 zewnętrznych, 2 wewnętrzne). Wykonawca monitoringu firma: Przedsiębiorstwem Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z Rzeszowa, koszt zadania -10 999, 89 zł  brutto. Budynek szatni wraz z boiskiem sportowym został  doświetlony poprzez montaż 2 projektorów oświetleniowych. Wykonawca robót firma :Zakład Instalacji Elektrycznych, z siedzibą w Cmolasie, koszt budowy - 10 000, 15 zł brutto. Inwestycja została zakończona początkiem października 2018 r. Łączny koszt budowy szatni sportowej w Siedlance wynosi 436 971, 84 zł brutto.