Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2023-03-24 14:17:35

Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania LASOVIA zaprasza na konsultacje społeczne

Konsultacje -LASOVIA 

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczych, publicznych i społecznych, w tym mieszkańców Gminy.

Termin: Urząd Gminy Niwiska sala nr. 4 25-08-2022r. Godz. 17:00-19:00  

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli i członków stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, przedstawicieli Samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów i każdegokto jest zainteresowany rozwojem gminy członkowskiej LGD LASOVIA.

Państwa opinie, sugestie, pomysły czy też uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych potrzeb i problemów lokalnej społeczności oraz do zaplanowania działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Szczegóły na stronie www.lasovia.com.pl