Warunki przyrodnicze

 
 

Teren gminy Niwiska zaliczany jest do krainy geobotanicznej - Kotlina Sandomierska, w całości niegdyś pokryty był zwartym płaszczem leśnym. Obecny obszar szaty roślinnej stanowi skromne resztki dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Gmina Niwiska należy w całości do obszaru chronionego krajobrazu. Na terenie naszej gminy rośnie szereg rzadkich i ciekawych roślin objętych ochroną całkowitą lub częściową. Do pierwszej grupy należą: storczyk plamisty, rosiczka okrągłolistna, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, widłak goździsty i torfowy. Do grupy drugiej możemy zaliczyć: konwalię majową, paprotkę zwyczajną, bagno zwyczajne oraz grzybienie białe (lilie wodne).Siedlisko tych ostatnich znajdujące się w śródleśnym zbiorniku wodnym. Niezwykle ciekawym zespołem florystycznym w regionie, i godnym zwiedzenia, jest położony przy południowej granicy Przyłęka ścisły rezerwat leśny im. prof. Władysława Szafera "Buczyna w Cyrance" o powierzchni 20,8 ha. Obejmuje on fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym w otoczeniu rozległych, sztucznych borów sosnowych oraz otwartych piaszczysk. Na terenie rezerwatu znajdziemy różne osobowości florystyczne: kłokoczka południowa, wawrzynek wilczełyko, podkolan zielony, bluszcz pospolity. Na obszarze rezerwatu przebywają dziki i sarny, a nawet widziany był wilk. Na tym terenie żyje również około 30 gatunków ptaków, wśród nich: grzywacz, dzięcioł czarny, świstunka leśna, muchołówka żałobna. W rezerwacie wyznaczono również dla zwiedzających szlak turystyczny (ścieżkę dydaktyczną). Lasy, które zajmują niemal połowę obszaru gminy, stwarzają znakomite warunki do schronienia, lęgu, noclegowania i zerowania dla wielu gatunków zwierząt, takich jak: jeleń europejski, lis dzik, zając, sarna, a z ptaków: strzyżyk, rudzik, zięba, sikory i wiele innych. Nasze lasy to również obfitość runa leśnego i grzybów. 


Teren gminy to nie tylko roślinność, to również bogactwo naturalne, jakim są piaski wydmowe oraz gleby torfowe. Obecnie juz prawie nieeksploatowane, ale będące atrakcyjnym miejscem ze względów widokowych.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-03-22 14:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 426 821