Konsultacje społeczne

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu

logo-konsultacje społeczne 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Niwiska

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego

 Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie projektu Diagnozy Partnerstwa Kolbuszowskiego. Partnerstwo obejmuje swym zasięgiem obszar sześciu gmin: Miasta i Gminy Kolbuszowa, Gminy Cmolas, Gminy Dzikowiec, Gminy Majdan Królewski, Gminy Raniżów oraz Gminy Niwiska, a także Powiatu Kolbuszowskiego. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 24 maja 2022r. do dnia 2 czerwca 2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl wpisując
    w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Partnerstwo Kolbuszowskie”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Partnerstwo Kolbuszowskie”.
  3. bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Niwiska w godzinach pracy Urzędu.

 Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 23 maja 2022 r.:

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-03-22 14:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 426 644