Ogłoszenia

20
sty  2022

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Lasy Państwowe 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolbuszowa, na terenie gmin: Cmolas (012), Kolbuszowa obszar wiejski (025), Niwiska (042), Raniżów (052),
Dzikowiec (062), Kamień (082), Jeżowe (032).
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 17 581 21 20,
e-mail: kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa - Mariusz Mazurek, tel. 697 060 093, e-mail:
mariusz.mazurek@krosno.lasy.gov.pl

Bartłomiej Peret
Nadleśniczy

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-08-05 10:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 066 947