Ogłoszenia

30
cze  2022

Przypomina się o obowiązku złożenia w terminie do 30 czerwca 2022 r. deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

CEEB 
ZONE 

Przypomina się, że w terminie do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklaracje można złożyć:

1) w formie elektronicznej- za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu,

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Terminy złożenia deklaracji:

W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji ich właściciel lub zarządca ma  termin do 30 czerwca 2022 r., a dla nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-08-05 10:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 066 968