Ogłoszenia

06
cze  2022

Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.

herb Gminy Niwiska 

Na najbliższej sesji Rady Gminy Niwiska odbędzie dyskusja nad raportem o stanie gminy za 2021r.. Obowiązek sporządzenia przez wójta tego dokumentu, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska. Zgłoszenie to składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję absolutoryjną. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Niwiska za 2021 rok odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (tj. wtorek), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 r. (tj. poniedziałek), do godziny 16.30

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest do pobrania poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska (pok. nr 10).

Treść raportu o stanie Gminy Niwiska za 2021 rok znajduje się poniżej oraz jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niwiska.

 

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-08-05 10:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 066 901