Ogłoszenia

18
sty  2019

§ 1 Ustalam termin przeprowadzenia wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Niwiska na dzień 24 marca 2019 roku.

§ 2 Ustalam obwody oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

14
sty  2019

Wójt Gminy  Niwiska  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych: ...

09
sty  2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, iż z dniem  1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.

07
sty  2019

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na wolne stanowiska 2 animatorów zobowiązanych do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK " w Niwiskach w okresie od 1 marca do 30 listopada 2019 r.

Określenie stanowiska:

14
lis  2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego ...

Strona 20 z 20
1 ...
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-05-31 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 510 016