Ogłoszenia

01
mar  2023

Wójt Gminy  Niwiska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych: w Siedlance tj. działka 281/1, działka 306/3, działka 306/4, działka 306/5, działka 312/3, działka 312/5, działka 312/6 oraz w Hucinie tj. działka 402/1 oraz działka 793/2

 

28
lut  2023

Na podstawie §3 ust.6 Uchwały Nr LV/340/2023 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 lutego 2023r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, 

10
lut  2023

Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023r. nr WPN.082.1.11.2022.KB.54 

20
sty  2023

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na wolne stanowiska 2 animatorów zobowiązanych do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK " w Niwiskach w okresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. Określenie stanowiska: Zatrudnienie dwóch animatorów w ramach umowy zlecenia 

17
sty  2023

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Strona 2 z 20
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-05-31 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 510 057