Ogłoszenia

24
lis  2022

Wójt Gminy Niwiska przypomina Mieszkańcom zainteresowanym preferencyjnym zakupem węgla w roku 2022 o konieczności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Niwiska do końca listopada br. wzór wniosku. Wniosek można złożyć pisemnie w Urzędzie lub elektronicznie (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

17
lis  2022

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

04
lis  2022

Informuję o możliwości preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Niwiska - po cenie 2000 złotych za tonę.  O zakup mogą ubiegać się osoby z gospodarstw domowych, uprawnionych do dodatku węglowego. Wnioski o zakup można składać w Urzędzie Gminy Niwiska na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

04
lis  2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

04
lis  2022

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać do Wojewody wnioski w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Strona 1 z 20
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-11-25 14:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 245 908