Ogłoszenia

30
cze  2022

Przypomina się, że w terminie do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Deklaracje można złożyć:

06
cze  2022

Na najbliższej sesji Rady Gminy Niwiska odbędzie dyskusja nad raportem o stanie gminy za 2021r.. Obowiązek sporządzenia przez wójta tego dokumentu, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

23
kwi  2022

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o planowanej w dniach 23 kwietnia - 9 maja 2022 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. 

21
lut  2022

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na wolne stanowiska 2 animatorów zobowiązanych do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK " w Niwiskach w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 r.

20
sty  2022

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej...

Strona 1 z 18
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 13:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 986 276