Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-12-12 01:52:54

Aktualności

Opłatek Strażaków w Zapolu

 

5 stycznia 2019 roku w Zapolu odbyło się  XIV spotkanie opłatkowe strażaków z terenu gminy Niwiska.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. Świętego Mikołaja  w Niwiskach, koncelebrowaną przez Ks. Jana Pępek Dziekana Dekanatu Kolbuszowa Zachód, Ks. Prałata Wiesława Augustyna- Powiatowego Kapelana Strażaków i Ks. Kazimierza Franczaka - proboszcza parafii Niwiska.
 
W spotkaniu opłatkowym udział wzięli : Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP,  mł. bryg. Jacek Nita – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Tadeusz Serafin - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Robert Róg Przewodniczący Rady Gminy Niwiska, Stanisław Rzemień – Przewodniczący Komisji Gospodarczej RG, Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Jolanta Marut Zastępca Wójta Gminy Niwiska, Michał Strzępa - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, kpt. Adam Haptaś – Komendant Gminny ZOSP RP,  kierownicy jednostek z terenu gminy, druhowie strażacy z terenu gminy Niwiska  oraz gościnnie przybyli druhowie z sąsiednich jednostek: Nowa Wieś i Domatków.

Wszystkich zebranych w świąteczny nastrój wprowadziła grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Hucisku nawiązując do tradycji Bożo-Narodzeniowej. W czasie spotkania noworoczno-opłatkowego strażaków w Zapolu poświęcona została figurka św. Floriana.  

Prezes Damian Wilk w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolu  serdecznie podziękował wszystkim organizatorom spotkania opłatkowego, złożył noworoczne życzenia oraz zaprosił do wspólnego kolędowania i biesiadowania, które trwało do późnych godzin wieczornych.