Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-10-22 14:10:49

Wydarzenia

Zebraninie wiejskie -sołectwo Niwiska- Zawiadomienie

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Niwiska, że w dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 1900 w budynku Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  2. Sprawy gospodarcze wsi.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.

              Andrzej Krupa   

            Sołtys wsi Niwiska