Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-12-05 17:57:06

Aktualności

Informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych !!!

 

Wójt Gminy Niwiska informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie Gminy Niwiska (skutki intensywnych opadów deszczu) istnieje możliwość składania przez rolników wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać ze strony internetowej www.niwiska.pl lub w Urzędzie Gminy pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.      

Wypełnione wnioski należy składać do dnia  05.06.2019 r. w Sekretariacie Urzędu lub w pokoju nr 18.

Wójt Gminy Niwiska

 (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel