Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-12-12 01:50:14

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź. zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 9/2019 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 29 marca 2019r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wiecej informacji na stronie funduszu : https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/843-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-osob-fizycznych-w-ramach-programu-przyjazny-dom-na-rok-2019-komponent-i