Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-12-12 01:06:15

Aktualności

Skutki intensywnych opadów deszczu w gminie Niwiska

 

W wtorek, 21 maja 2019 r. około godz. 20.00 na terenie m.in. gminy Niwiska wystąpiły  intensywne opady deszczu. Pomimo stałego nadzoru i konserwacji cieków, urządzeń melioracyjnych i sieci kanalizacji deszczowej, w czasie opadów atmosferycznych doszło do spiętrzenia wody w rzekach i  w tych urządzeniach. Spowodowało to lokalne podtopienia, które wyrządziły wiele szkód na ciekach i drogach, zalania obiektów użyteczności publicznej, posesji właścicieli nieruchomości i podtopienia terenów.

Usuwaniem zagrożenia i szkód (całonocnie z wtorku na środę i cały dzień w dniu 22.05.2019r.) zajmowały się wszystkie jednostki OSP z terenu gminy oraz PSP Kolbuszowa.

Wójt Gminy Niwiska powołał Gminny Komisje do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w Gminie Niwiska na mieniu gminnym.