Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-10-15 10:24:40

Aktualności

Rządowy program "AKTYWNA TABLICA"

 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku zakwalifikowała się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Szkoła otrzymała 14 000 zł, wkład własny gminy wynosi 3 500 zł. Z powyższych środków zostaną zakupione 2  interaktywne monitory dotykowe.

Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Z powyższego programu w 2018 roku skorzystała Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Trześni.