Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-07-05 22:41:21

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do Izb Rolniczych

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 28 lipca 2019 r.

Prosimy osoby zainteresowane pracą w okręgowej komisji wyborczej o zgłoszenie się w  terminie do 20.05.2019 r. do godz. 12.00 do Urzędu Gminy w Niwiskach pok. 21, tel. 17 227 04 21

Nabór kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczy wyłącznie osób posiadających grunty rolne pow. 1 ha  lub 1 ha przel.