Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-12-12 02:29:42

Aktualności

ZBIERAJ Z NAMI NAKRĘTKI! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

 

Wzorem lat poprzednich Wójt Gminy Niwiska ogłasza konkurs dotyczący zbiórki nakrętek plastikowych dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Punktów Przedszkolnych z terenu Gminy Niwiska.

 Zbiórka nakrętek jest elementem edukacyjnym, który zmierza do wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto akcja zbierania nakrętek uświadamia młodym ludziom jak ważny jest recykling i ochrona środowiska.

Pieniądze z tegorocznej edycji zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Mai Pyzińskiej, która ma zespół Downa, poszerzone miedniczki nerkowe, ubytek międzyprzedsionkowy i znacznie obniżoną odporność.

Za największą wagowo ilość zebranych nakrętek (w przeliczeniu na jednego ucznia) szkoła otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Wójta Gminy Niwiska.

        Nakrętki można składać w Urzędzie Gminy w Niwiskach w pokoju nr 18 w godzinach pracy urzędu do 23 kwietnia 2019 roku.