Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-10-15 23:48:39

Aktualności

Odnawialne źródła energii w Gminie Niwiska

 

Gmina Niwiska ogłasza uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu realizacji przez Gminę Niwiska p.n.: „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopolski”

W ramach naboru uzupełniającego oferujemy:

Dane instalacji

Koszt całkowity Inwestycji

Wkład własny mieszkańca

Kocioł na biomasę (pellet) o mocy

25 kW  - 1 szt.

 15 395,57

Wkład własny – 6 136,12 zł

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Niwiskach, pok. nr 14, Kazimierz Kwaśnik tel.: 17 2270 414

W załączeniu specyfikacja oferowanej Instalacji.