Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-02-24 15:51:23

Aktualności

Zawody sportowo-pożarnicze 2018 rok

IMG 2454 

W dniu 16 września 2018r na boisku sportowym przy Gimnazjum Publicznym w Niwiskach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze zorganizowane wspólnie przez Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP w Niwiskich i Wójta Gminy Niwiska. W zawodach udział wzięło 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody poprowadził jak co roku Gminny Komendant OSP Adam Haptaś a nad całością konkurencji czuwała komisja sędziowska z PSP Kolbuszowa.

 W zawodach sportowo-pożarniczych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niwiska  I miejsce zajęła OSP Trześń, II OSP Siedlanka i III OSP Niwiska.  Za zajęte miejsca  I, II, i III zostały wręczone  puchary, nagrody i dyplomy.  Nagrody wręczyli Komendant PSP Kolbuszowa mł.bryg. Jacek Nita, Prezes ZOG ZOSP RP w Niwiskach  Michał Strzępa i Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel.

 

Zawody Strażackie były również okazją do wręczenia  medali dla druhów za zasługi dla pożarnictwa.

 

 Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

 

Elżbieta Wróbel    -  OSP Niwiska

Grażyna Kasza      -  OSP Niwiska

 

Wśród przybyłych gości na zawody byli: Komendant PSP Kolbuszowa   mł.bryg. Jacek Nita, Prezes Honorowy ZOG ZOSP RP w Kolbuszowej Stanisław Kosiorowski, Kapelan Powiatowych Straży Pożarnych ks Prałat Wiesław Augustyn, Radny Powiatowy Zbigniew Ofiara, Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego RG Niwiska Stanisław Rzemień.

Na zawody przybyli  licznie mieszkańcy z całej gminy aby kibicować swoim jednostkom.