Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Kultura

Sercem kultury w Gminie Niwiska jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki, którego dyrektorem jest Pani Małgorzata Tetlak. GOKiB swoją siedzibę ma w secesyjnym dworku - ostatniego właściciela Niwisk - dr Jana Hupki, otoczonym resztkom parku krajobrazowego. Ta lokalizacja uwydatnia związek działalności Ośrodka Kultury z tradycją. Głównym zadaniem postawionym przed pracownikami GOKiB jest rozwijanie wszelkich form działalności kulturowej, aby tradycje i zwyczaje naszego regionu nie odeszły w zapomnienie.

Przy GOK-u działają następujące zespoły:

  • zespół pieśni i tańca „Mali Niwiszczanie”
  • zespół tańca nowoczesnego
  • teatrzyk lalkowy „Kleksik” w Przyłek który w 2005r. obchodził 20-lecie swojej działalności
  • kapela ludowa „Niwa”

Do ważniejszych imprez organizowanych przez GOK należą:

  • Dzień Babci i Dziadka
  • Dzień Matki, Mikołajki
  • 50-lecie pożycia małżeńskiego
  • Powiatowe Sobótki
  • Zimowy Turniej Sołectw
  • „Biesiada u Hupki”

W GOK-u organizowane są spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, różne konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie, spotkania literackie, imprezy tematyczne- m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom. W bibliotece można przeczytać ciekawe książki jak również czasopisma, które są prenumerowane. Środki na ten cel pochodzą z funduszu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. GOK wynajmuje sale na różnego rodzaju imprezy rodzinne, pokazy, szkolenia itp. Codziennie dzieci i młodzież korzystają z gier udostępnionych dla nich tj. bilard, tenis stołowy oraz kawiarenka internetowa.

W Gminnej Bibliotece w Niwiskach został uruchomiony bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (IKONKA) w skład, którego wchodzi kawiarenka Internetowa oraz punk dostępowy Wi-Fi.

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin