Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

XIII Biesiada u Hupki pod honorowym patronatem Starosty Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska

2015-11-30

Sala „Pod Pawiami” w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach w ostatnią sobotę listopada zgromadziła biesiadników, którzy przybyli by uczestniczyć w XIII Biesiadzie u Hupki. Celem biesiady była wzajemna integracja mieszkańców, promocja inicjatyw lokalnych, twórczości ludowej i kultywowanie tradycji regionalnych.... więcej

Światowy dzień misia w Hucinie

2015-11-30

W dniu 25 listopada br. obchodzony był Światowy Dzień Misia. Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II przygotowała dla swoich uczniów oraz przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” w Hucinie sporo atrakcji. Wszyscy w tym dniu zostali poproszeni o przybycie ze swoimi pluszowymi misiami. ... więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony

2015-11-27

Wójt Gminy Niwiska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej:
1) w Siedlance tj. działka 312/2 o pow. 0,1451 ha w sąsiedztwie użytków rolnych, niezabudowana o regularnym kształcie. Teren działki płaski. Nieruchomość posiada KW 21137. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.... więcej

Dzień pluszowego misia w przedszkolu "Tęcza" w Trześni

2015-11-27

Zapraszamy RODZICÓW i DZIECI do 3r. ż. na bezpłatne spotkanie GRUP ZABAWOWYCH w dniu: 1 grudnia 2015 roku miejsce: Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Hucisku, godz. 16.20 ... więcej


Grupy Zabawowe - Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Hucisku

2015-11-25

Zapraszamy RODZICÓW i DZIECI do 3r. ż. na bezpłatne spotkanie GRUP ZABAWOWYCH w dniu: 1 grudnia 2015 roku miejsce: Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Hucisku, godz. 16.20 ... więcej


Nowe zestawy komputerowe dla szkół i GOKiB

2015-11-25

Tytuł Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”.
Dzięki podjętym staraniom w ramach negocjacji z Instytucją Wdrażającą – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, szkoły oraz GOKiB z terenu gminy Niwiska otrzymają łącznie 80 zestawów komputerowych (48 stacjonarnych jednostek typu All-in-One oraz 32 laptopy i jedną drukarkę). ... więcej

Szkoła Podstawowa w Kosowach z wizytą w Nadleśnictwie Kolbuszowa

2015-11-25

W dniu 12 listopada 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosowach wzięli udział w edukacji leśnej w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Dzieci zwiedzały Centrum Edukacji Ekologicznej. Najważniejszą atrakcją była diorama, w której znajduje się wiele zwierząt, m.in. borsuki, sowy, dziki, jelenie. ... więcej

Konkurs recytatorski „Podróże małe i duże”

2015-11-23

20 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach przeprowadzono eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Literatura i dzieci, którego tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Podróże małe i duże” ... więcej

Wieczornica Patriotyczna w Szkole Podstawowej w Siedlance

2015-11-23

„Rozkwitają pąki białych róż…” śpiewali zgromadzeni goście 19.11.2015 r., a wraz z tymi słowami rozkwitały ich serca. W tym dniu mięliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole p. wójt Elżbietę Wróbel, p. sekretarz Jolantę Marut oraz p. radnego Józefa Chmielowca. W uroczystości wzięli udział również rodzice uczniów, którzy przybyli w tym dniu na wywiadówkę. ... więcej

Przedszkolaki w teatrzyku

2015-11-20

Dnia 18 listopada Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Puchatek” z Przyłęka wybrały się na Baśń Muzyczną pt. „W tajemniczej krainie Krasnali” do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. W wyjeździe tym towarzyszyły nam dzieci z Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk” z Siedlanki. ... więcej

Strzelcy lepiej trafiali!!!!

2015-11-16

W sobotę 14 listopada na obiekcie sportowym Orlik przy Gimnazjum Publicznym w Niwiskach odbył III turniej piłkarski dzieci i młodzieży szkolnej z Okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W piłkarskiej rywalizacji zwyciężyła drużyna Wolni Strzelcy, złożona z młodych piłkarzy z Niwisk, Kosów i Przyłęka. O zwycięstwie w turnieju zadecydował lepszy bilans bramkowy, gdyż dwie drużyny zgromadziły tą samą ilość punktów. ... więcej

Zielona lekcja – spotkanie z ptakami

2015-11-10

W dniu 5 listopada br. w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Radości” i Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Hucinie odbyło się niezwykłe spotkanie, który zachwyciło wszystkich oglądających. Był to pokaz ptaków drapieżnych, tym bardziej niebywała rzecz, iż większości z nas kojarzyć się on może wyłącznie tylko z otwartą przestrzenią, a nie zamkniętym pomieszczeniem. ... więcej

Wspominamy jesienne wydarzenia w przedszkolu Tecza w Trześni.

2015-11-10

Przedszkole „Tęcza„w Trześni
Przyszła do nas ” Pani Jesień”. Wspominamy jesienne wydarzenia w przedszkolu „Tęcza”. Jesienne spacery cel: Jak się ubrać na jesienny spacer, uświadomienie zależności miedzy pogodą, właściwym ubiorem, a zdrowiem. Jesienne liście, rozpoznajemy niektóre gatunki drzew. Obserwowanie zachodzących zjawisk w przyrodzie ... więcej

GRUPY ZABAWOWE

2015-11-09

Zapraszamy RODZICÓW i DZIECI na bezpłatne spotkania GRUP ZABAWOWYCH w dniach: 10 i 17 listopada 2015 roku o godz. 16:00 miejsce: Punkt przedszkolny „Wesoły Promyk” w Siedlance ...


więcej

III Piłkarski Turniej Orlika dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej z okazji Odzyskania Niepodległości

2015-11-06

W sobotę 14.11.2015 roku o godzinie 10:00 na boisku "Orlik " przy Gimnazjum Publicznym w Niwiskach odbędzie się turniej piłki nożnej. W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna zamieszkała w gminie Niwiska. więcej

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

2015-11-05

Od dnia 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie uzyskał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe do ZUS czy do KRUS. więcej

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

2015-11-05

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ... więcej

Pasowanie na ucznia w Hucinie

2015-11-05

29 października br. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Hucinie miała miejsce szczególna uroczystość. Siedmioro dzieci z klasy 1 zostało oficjalnie przyjętych do braci uczniowskiej. więcej

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje

2015-11-05

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 zaprasza na warsztaty dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje. ... więcej

Nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje

2015-11-05

Informacje o naborze
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje. ... więcej

Prace konserwatorskie w dworku w Niwiskach zakończone !!!

2015-11-03

Nazwa zadania:
Wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ściennej (w południowo – wschodnim pomieszczeniu parteru), przy schodach drewnianych prowadzących na I piętro oraz przy odtworzeniu mozaiki parkietowej w dworze Jana Hupki w Niwiskach więcej

Czytam sobie w bibliotece

2015-11-02

Gminna Biblioteka Publiczna w Niwiskach przystąpiła do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Czytam sobie w bibliotece”, którego celem jest promocja czytelnictwa, a także zachęcenie najmłodszych dzieci do nauki samodzielnego czytania.Biblioteka otrzymała komplet dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” wraz z materiałami pomocniczymi na podstawie których organizowane są zajęcia z dziećmi. ... więcej

Państwowa Straż Pożarna w Szkole Podstawowej w Kosowach

2015-11-02

W Szkole Podstawowej w Kosowach w dniu 22.10.2015 roku odbyło się spotkanie z pracownikami służb bezpieczeństwa – Strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Na powyższym spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak należy zachować się w przypadku pożaru w szkole, domu czy miejscu publicznym. ... więcej

Nowe kryteria w pomocy społecznej

2015-10-30

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058)., które weszło w życie z dniem 1 października 2015 r. świadczenia z pomocy społecznej ustala się wg nowych kryteriów: ... więcej

Wyższe świadczenia rodzinne

2015-10-30

Od 1 listopada br. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki. Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zostaną podniesione dwuetapowo: od 1 listopada 2015 r. oraz od 1 listopada 2017 r. ... więcej

Otrzęsiny 2015

2015-10-30

Jak co roku, uczniowie klas I Gimnazjum Publicznego im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskach, przeszli swój „chrzest bojowy” zwany „Otrzęsinami”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej przygotowali dla nich zadania, przy których musieli wykazać się wiedzą na temat szkoły, sprawnością fizyczną, talentem plastycznym, ale i umiejętnością współpracy w grupie. ... więcej

Dzień Pieczonego Ziemniaka

2015-10-30

27 października w Szkole Podstawowej w Niwiskach, popularne na naszych stołach warzywo, po raz kolejny stało się „gwiazdą” szkolnej imprezy. Dzień Pieczonego Ziemniaka na stałe zagościł w kalendarzu imprez tej szkoły. Biorą w niej udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Jest to okazja do wspólnej zabawy i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. ... więcej

Wizyta w Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie

2015-10-30

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż – uczniowie klasy II i III (wraz z opiekunami) Szkoły Podstawowej w Niwiskach złożyli wizytę w Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Od samego wejścia do budynku „ochom” i „achom” wyrażającym zachwyt nie było końca. Pierwsze wrażenie – feeria barw i światła, a w powietrzu unosząca się magia bożonarodzeniowych świąt. ... więcej

Jerzy Lech Budziński, Niwiszczanin z wyboru

2015-10-29

Jerzy Lech Budziński, Niwiszczanin z wyboru, z wykształcenia elektryk, artysta-amator, miłośnik sztuki, urodzony 22.09.1946 r. w Dzierżoniowie. W latach 1974-1989 związany był z Warszawą – tam spędził swoją młodość oraz część dorosłego życia. Pochodził z rodziny o zamiłowaniach artystycznych – babcia uczyła go gry na fortepianie oraz gitarze. ... więcej

Szkoła Podstawowa w Siedlance rozpoczyna kampanię p.t. „CZYTAMY”

2015-10-28

19 października b.r. rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej w Siedlance kampanię mającą na celu propagowanie czytelnictwa wśród naszych wychowanków oraz ich rodzin p.t. „CZYTAMY”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na apelu zaprezentowali członkom szkolnej społeczności siedemnaście zalet czytania książki dla dzieci, opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej. ... więcej

„My pamiętamy”- Szkoła Podstawowa w Siedlance przed grobem nieznanego żołnierza.

2015-10-28

Zbliża się święto zmarłych. W związku z tym 26.10 br. klasy I-III oraz klasa 0 odwiedziły znajdujący się nieopodal szkoły grób nieznanego żołnierza. Uczniowie klasy II i III wygrabili w tym miejscu liście, uprzątnęli stare znicze oraz ozdobili stojący nad grobem krzyż kwiatami. ... więcej

„Z radością przez świat…”

2015-10-27

W dniu 14 października w Szkole Podstawowej w Kosowach odbyła się uroczysta akademia z Okazji Święta KEN. Oficjalnie ale też z humorem powitaliśmy nowe dzieci do naszej kosowskiej, szkolnej społeczności. Pasowanie na przedszkolaka i pierwszoklasistę przebiegło bardzo radośnie pomimo wyzwań, którym musieli sprostać nasi mali uczniowie. ... więcej

Koncertowo w Szkole Muzycznej I st. w Niwiskach

2015-10-23

Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Niwiskach rozpoczęła uroczystą inaugurację roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach – połączoną z oficjalnym otwarciem nowej bazy dydaktycznej w dawnej oficynie dworskiej. ... więcej

Wycieczka do Rzeszowa

2015-10-23

16 października 38 uczniów klas I Gimnazjum Publicznego w Niwiskach wraz z dwoma opiekunami zwiedzało w Rzeszowie, przed południem, Regionalny Ośrodek Telewizji Polskiej, a potem lotnisko w Jasionce. ... więcej

Wycieczka do fabryki COBI

2015-10-22

W dniu 12 października 2015 r. Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” oraz Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Hucinie wybrała się na wycieczkę do Mielca. Pierwszym etapem wyprawy było zwiedzanie fabryki klocków firmy COBI. Dzieci z wielkimi emocjami wkroczyły do wielkiej fabryki, która produkuje ich ulubione zabawki. ... więcej

Pasowanie na przedszkolaka i zerówkowicza

2015-10-22

8 października br. odbyło się uroczyste pasowanie przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” i starszaków z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Hucinie. Świętowanie rozpoczęła uroczysta akademia, którą przedstawili uczniowie kl. "0" - przebrani za postacie bajkowe - udzielali pomocnych rad swym młodszym kolegom i koleżankom. ... więcej

Oficyna dworska czeka na uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach

2015-10-21

Została odebrana inwestycja gminna pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku dawnej oficyny dworskiej oraz nadbudowa strychu nieużytkowego na cele dydaktyczne szkoły muzycznej na działce nr ewid. 1062 położonej w miejscowości Niwiska”. Budynek dawnej oficyny dworskiej przekazany na rzecz Gminy Niwiska przez Starostę Powiatu Kolbuszowskiego jest obiektem zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską. ... więcej

Gmina Niwiska przyjęta do PSORW

2015-10-21

Podczas spotkania plenarnego w dniach 14-15 października 2015r. w Cekcynie (powiat tucholski) w poczet członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), w skład której wchodzi 45 Gmin z całej Polski, przyjęta została gmina Niwiska. PSORW stanowi platformę wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, została utworzona w 2013r. ... więcej

Lasy są jednym z największych bogactw każdego kraju. One tlen nam co dzień dają.

2015-10-21

Uczniowie klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej z Przyłęka udali się do Tuszymy w dniu 6 października 2015. Celem wycieczki było zwiedzanie wystawy poświęconej historii myślistwa powstania Polskiego Związku Łowiectwa. ... więcej

Pasowanie na Przedszkolaka w Przyłęku

2015-10-20

Dnia 17.10.2015 r. w Punkcie Przedszkolnym „Puchatek” w Przyłęku odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola, oraz ich pierwszy publiczny występ przed tak licznie zgromadzoną publicznością. ... więcej

„Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” Uroczystość pasowania na ucznia klasy I w Szkole Podstawowej w Siedlance

2015-10-15

W dniu 12 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Siedlance odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowała Joanna Starzec wychowawca klasy I. ... więcej

Dzień zdrowia w „Wesołym Promyku”

2015-10-15

We wtorek 13.10 br. w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień zdrowia”. Dzieci poprzez zapoznanie się z piramidą żywienia przypomniały sobie zasady właściwego odżywiania się. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do jedzenia owoców i warzyw oraz uświadomienie im, jak bardzo są ważne dla naszego zdrowia. ... więcej

Pasowanie na przedszkolaka w „Wesołym Promyku”

2015-10-15

„Idzie do przedszkola wesoła gromada…”- śpiewały dzieci z „Wesołego Promyka” podczas przedstawienia z okazji pasowania na przedszkolaka. Uroczyste wkroczenie w mury przedszkolne odbyło się 7 października br.. ... więcej

Zwiedzanie Skansenu budownictwa ludowego w Kolbuszowej Przez Szkoły Podstawowe w Kosowach i Hucinie.

2015-10-14

W dniu 30.09.2015 roku uczniowie klas 0-6 Szkół Podstawowych w Kosowach i Hucinie wybrali się w malownicze miejsce jakim jest Park Etnograficzny w Kolbuszowej. Położony jest on po obu stronach dużego stawu, wśród lasów i pól ... więcej

Park Historyczny w Bliźnie

2015-10-09

29 września 2015r. 31 uczniów z SP Siedlance odwiedziło Park Historyczny w Bliźnie. Dzieci zapoznawały się z eksponatami zgromadzonymi na terenie poligonu, szczególną atrakcją było obejrzenie filmu dokumentalnego i makiet rakiety V-2 oraz latającej bomby V-1. ... więcej

Wesoły Promyk” w Kulkolandzie

2015-10-09

W celu ukształtowania lepszych relacji interpersonalnych w nowej grupie przedszkolnej dzieci z „Wesołego Promyka” 28.09 br. wybrały się na wycieczkę do sali zabaw „Kulkoland” w Mielcu. Dla maluchów sam przejazd autobusem okazał się wielką wyprawą ... więcej

1 października 2015 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzyki.

2015-10-05

Również uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II i przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Kraina Radości" świętowali w tym dniu. Na początku uroczystości każdy otrzymał naklejkę w kształcie nutki. Tak "przebrane" zgromadzone dzieci zatańczyły razem taniec, a następnie otrzymały specjalne zadanie. ... więcej

Szkoła Podstawowa w Siedlance ruszyła do akcji „Sprzątanie świata”

2015-10-01

Wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Siedlanki” w ramach międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”.
Jako pierwsze 22. 09. 2015 r. wyruszyły klasy I, II i III, które udały się w stronę placu zabaw. Po drodze oczyściły szkolny parking, przydrożne rowy, plac przy budynku OSP w Siedlance, plac przy bibliotece oraz teren placu zabaw. ... więcej

Szkoła Podstawowa w Siedlance z wizytą w Nadleśnictwie Tuszyma

2015-10-01

23.09.2015r. klasy I, II i III Szkoły Podstawowej w Siedlance odwiedziły Nadleśnictwo Tuszyma. Głównymi celami naszej wycieczki było zrozumienie konieczności ochrony lasu oraz rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów w ich naturalnym środowisku. Uczniowie rozpoczęli wizytę od obejrzenia bajki przyrodniczej w sali edukacyjno- konferencyjnej ... więcej

Ćwiczenia OSP Niwiska 2015

2015-09-29

W sobotę 26 września o godz: 10:00 w Niwiskach odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „Niwiska 2015’’. ... więcej

Spotkanie z Policją w Szkole Podstawowej w Kosowach

2015-09-25

W dniu 17 września 2015 r. odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Kosowach z Policją, na którym uczniowie Szkoły zostali zapoznani z zasadami poruszania się po drogach, niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci. ... więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-09-23

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Hucisko,w dniu 27 września 2015 r. (niedziela) o godz. 16:30 w budynku Remizy OSP w Hucisku odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie: ... więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-09-23

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Leszcze, że w dniu 27 września 2015 r. (niedziela) o godz. 15:00 w budynku wielofunkcyjnym w Leszczach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie: ... więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-09-22

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Niwiska, że w dniu 27 września 2015 r. (niedziela) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok. ... więcej

Małżeństwo z Siedlanki świętowało 59. rocznicę ślubu!

2015-09-21

W piątek, 18 września 59-lecie ślubu obchodzili Państwo Helena i Feliks Rzeszutek z Siedlanki. Z tej okazji do pary jubilatów udała się wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Kazimierzem Pieniek. Państwo Rzeszutkowie w swoim długim pożyciu małżeńskim doczekali się czwórki dzieci, 11 wnucząt i 2 prawnucząt. Jubilatom z tej okazji życzymy wiele radości, szczęścia oraz oczywiście zdrowia.

Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Niwiska

2015-09-21

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na stanowisko informatyka... ... więcej

Niezwykły gość

2015-09-14

3 września br. w Szkole Podstawowej w Hucinie gościliśmy niezwykłą osobę. Dr hab. Marta Rauch jest adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim oraz profesorem nadzwyczajnym Państwowej Akademii Nauk. ... więcej

Prace konserwatorskie przy polichromii zakończone

2015-09-09

Zakończyła się realizacja zadania p.n.: „wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ściennej (w południowo – wschodnim pomieszczeniu parteru)” ... więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-09-08

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Trześń, że w dniu 13 września 2015 r. (niedziela) o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Trześni odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-09-08

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Przyłęk, ze w dniu 20 września 2015 r. (niedziela) o godz. 16:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Przyłęku odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie: więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-09-08

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Zapole, że w dniu 13 września 2015 r. (niedziela) o godz. 16:00 w Domu Strażaka w Zapolu odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
więcej

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2015-09-07

Przypomina się, że na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych w 2015r. są zobowiązani do wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
do dnia 30 września 2015r.

Szkółka Leśna w Świerczowie - Sprzedaż Sadzonek

2015-09-07

Sprzedaż sadzonek będzie prowadzona na szkółce Leśnej w Świerczowie od poniedziałku do piątku, w godz. od 6:30 do 13:00
Kontakt Telefoniczny :
172278048 lub 697 060 017

Cennik

Szatnia sportowa w Trześni po generalnym remoncie

2015-09-04

W ramach funduszy sołeckich roku 2015 zostały odremontowane pomieszczenia w szatni sportowej w Trześni.Roboty remontowe zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Niwiskach. Zakres prac: położono nowe płytki , wymieniono rury na miedziane i zamontowano nowe akcesoria sanitarne w dwóch pomieszczeniach wc . ... więcej

Umowa z Wykonawcą na panele fotowoltaiczne podpisana

2015-09-03

W dniu 01.09.2015 r. w Niwiskach, została podpisana umowa z Wykonawcą Generalnym na: „Zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckiej w postaci paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Niwiska w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej” ... więcej

Remont drogi gminnej Przyłęk – Kosowy w km 0 + 000 – 0+ 500

2015-09-02

Roboty polegały na utwardzeniu kruszywem łamanym 0-31,5 mm na całej długości 500 m i szerokości 3, 50 m oraz położeniu dywanika asfaltowego na długości 300 m grubości 5 cm i szerokości 3, 50 m. Wartość robót wyniosła ogółem 63 246, 00 zł brutto. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Mielcu. ... więcej

Szkoła w Hucinie ma Patrona

2015-09-02

,, Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście moją nadzieją"

Jan Paweł II

W dniu 1 września 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Hucinie. To ważne wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele pw. NSPJ w Kosowach, podczas której poświęcono sztandar szkoły oraz wizerunek Patrona. Dokonał tego J. E. ks. Bp senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny. ... więcej

ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 WÓJTA GMINY NIWISKA z dnia 01 września 2015r.

2015-09-01

w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Gminy Niwiska ... więcej

K O M U N I K A T SZANOWNI MIESZKAŃCY ! G M I N Y N I W I S K A 6 WRZEŚNIA 2015

2015-08-31

NA TERENIE GMINY NIWISKA BĘDZIE ROZGRYWANY XV RAJD MIELECKI na XX lecie Strefy – TARGUM ... więcej

Odjazdy Autobusów Szkolnych

2015-08-28

Urząd Gminy Niwiska informuje dzieci i młodzież szkolną o godzinach odjazdu autobusu na poszczególnych trasach ... więcej

„Teraz moja szansa” – działania profilaktyczne w Gminie Niwiska

2015-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, że od 1.09.2015r. rusza rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie ... więcej

Gmina Niwiska pozyskała dofinansowanie

2015-08-26

Gmina Niwiska uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi ono zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Wartość dofinansowania dla szkół podstawowych wyniosła 6 900,00 zł: ... więcej

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-26

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej w dniu 24.08. 2015r. oceniłaa przygotowanie szkół do roku szkolnego 2015/2016. ... więcej

I N F O R M A C J A

2015-08-25

Wójt Gminy Niwiska informuje o możliwości zgłaszania ewentualnych strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych zjawiskiem suszy, która stwierdzona została na terenie województwa podkarpackiego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zgłoszenia szkód mogą dotyczyć plonów, które zostały jeszcze nie zebrane. ... więcej

Promocja Książki „W Hucinie zawsze Pogoda”

2015-08-21

W dniu 19 sierpnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach odbyła się promocja książki „W Hucinie zawsze Pogoda” Intencją wydania publikacji - jak napisała we wstępie wójt gminy Elżbieta Wróbel było „docenienie osobowości i twórczości naszego Honorowego Obywatela Gminy, który swoim entuzjazmem, umiłowaniem życia i muzyki potrafi zachwycić i podnieść na duchu wszystkich. ... więcej

50 lat razem - Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

2015-08-20

W dniu 19 sierpnia 2015r. w Gminie Niwiska odbyły się uroczystości jubileuszowe : złotych i kamiennej rocznicy zawarcia związków małżeńskich. ... więcej

Informacja dla rolników!

2015-08-18

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych – brak dostatecznej ilości opadów w okresie lipiec- sierpień 2015 r. informuje się mieszkańców Gminy, iż pomimo, że na terenie województwa podkarpackiego nie ogłoszono klęski suszy możliwe jest zgłaszanie przez osoby poszkodowane wniosków celem rozpoznania rozmiaru szkód na obszarze gminy. Powyższe wnioski należy składać w terminie do 28 sierpnia br. w pokoju nr 18.

V Targi Rodzimej Tradycji

2015-08-17

W parku przy dworku Hupki już po raz piąty zostały zorganizowane Targi Rodzimej Tradycji. Była to doskonała okazja o zaprezentowania umiejętności kulinarnych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz dorobku artystycznego lokalnych rękodzielników. ... więcej

KDR dla Mieszkańców Gminy Niwiska

2015-08-17

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Niwiska Nr X/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Niwiska Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych- Lokalna Karta Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Niwiska posiadający Kartę Dużej Rodziny* mogą korzystać z Pływalni Fregata w Kolbuszowej z 30% zniżką ( indywidualne bilety wstępu). ... więcej

Z A W I A D O M I E N I E

2015-08-14

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Trześń, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku (wtorek) o godz. 19:00 w budynku remizy OSP odbędzie się się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa Trześń w ramach środków funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

Zebrania wiejskie

2015-08-13

Harmonogram zebrań wiejskich, na których zostaną wskazane zadania przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.
1. Siedlanka 06.09.2015 16:00
2. Hucina 12.09.2015 19:00
3. Zapole 13.09.2015 16:00
4. Trześń 13.09.2015 18:00
5. Przyłęk 20.09.2015 16:00
6. Kosowy 20.09.2015 18:00
7. Leszcze 27.09.2015 15:00
8. Hucisko 27.09.2015 16:30
9. Niwiska 27.09.2015 18:00

Złota jubilatka – OSP Leszcze

2015-08-11

W upalną niedzielę 9 sierpnia 2015r. w Leszczach odbyły się uroczystości związane z 50 leciem założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości, połączone z poświęceniem figurki św. Floriana - patrona strażaków. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin odprawioną przez księdza prałata Wiesława Augustyna Kapelana Strażaków Powiatu Kolbuszowskiego, proboszcza parafii Niwiska Kazimierza Franczaka i wikariusza ks. Michała Domasika więcej

Spotkanie inauguracyjne

2015-08-07

W dniu 5 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Wójt Elżbieta Wróbel uczestniczyła w spotkaniu Inauguracyjnym I Edycji Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR na lata 2015 – 2020. Podczas spotkania z rąk Ministra Pracy i polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysz Pani Wójt odebrała List Gratulacyjny w związku z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. więcej

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

2015-08-05

informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, iż w miesiącu sierpniu 2015 przypada termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej

Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2015r

2015-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, że wnioski na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 01 września 2015 r. ... więcej

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.

2015-07-30

Gminny Ośrodek Pomocy w Niwiskach informuje, że wnioski na Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016r. będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2015r. ... więcej

Gmina Niwiska pozyskała 186 000,00 zł dofinansowania !!!

2015-07-27

Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR. Wsparcie otrzyma 119 samorządów. Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znalazła się Gmina Niwiska !!! więcej

Turniej w piłce nożnej rozstrzygnięty !!!

2015-07-27

W dniu 26 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Niwiskach odbył się finał Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niwiska. ... więcej

Wakacje z „Iskierką”

2015-07-24

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej przy Zespole Szkół Specjalnych zaproponowało współpracę z gminami powiatu kolbuszowskiego w uczestnictwie osób niepełnosprawnych w organizowanej półkolonii. ... więcej

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w Gminie Niwiska

2015-07-24

21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 77/1740/15 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. ... więcej

Rozgrywki eliminacyjne w Przyłęku już za nami !!!

2015-07-20

W dniu 19 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Przyłęku zostały przeprowadzone rozgrywki w piłce nożnej – eliminacje (Grupa II). W turnieju wzięło udział 4 sołectwa, rozgrywki zostały przeprowadzone systemem gry – „każdy z każdym”. ... więcej

Promiocja książk ks. Antoniego Więcha

2015-07-17

Z inicjatywy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach w środę 15 lipca 2015r w Dworku Hupki w Niwiskach miało miejsce spotkanie z ks. Antonim Więchem autorem książki ,,Historia Parafii Niwiska w latach 1918- 1945” wydana w ramach serii Varia Kolbuszowskie. ... więcej

Rozgrywki eliminacyjne w Kosowach już za nami !!!

2015-07-13

W dniu 12 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Kosowach zostały przeprowadzone rozgrywki w piłce nożnej – eliminacje (Grupa I). W turnieju wzięło udział 5 sołectw, rozgrywki zostały przeprowadzone systemem gry – „każdy z każdym”. ... więcej

Pożegnanie małych przyjaciół „Puchatka”.

2015-07-08

Dnia 30 czerwca bieżącego roku dzieci z Punktu Przedszkolnego „Puchatek” w Przyłęku świętowały uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. ... więcej

Gmina Niwiska z promocją w Gminie Dzwola

2015-07-06

W dniu 5 lipca 2015r. władze gminy i przedstawiciele KGW Siedlanka wzięły udział w festynie ludowym „ Z Kolbergiem po gminie” w Gminie Dzwola położonej w województwie lubelskim . ... więcej

Gmina Niwiska pozyskała dofinansowanie !!!

2015-07-03

Gmina Niwiska otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 na realizację zadania: „Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP w Kosowach”. Wartość zadania: 25 830,00 zł.
Gmina Niwiska bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 od 2012 r.

Gryfiada w Trześni

2015-07-01

W niedzielę 14 czerwca 2015 roku odbyła się przy Szkole Podstawowej w Trześni „GRYFIADA”. Była to już III edycja zorganizowana przez Uczniowski Klub Sportowy GRYF. W turnieju wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z Przyłęka, Huciny, Huciska i Trześni. ... więcej

SOBÓTKI 2015

2015-06-30

Wśród dorocznych obrzędów dzień św. Jana, a zwłaszcza jego wigilia (23 VI) zajmowały szczególne miejsce. Letnie zrównanie dnia z nocą lud uznawał za fakt niecodzienny i przypisywał mu wyjątkowe właściwości magiczne. Nawiązując do tradycji 28 czerwca br. w niedzielne popołudnie na Stadionie Sportowym w Trześni odbyła się impreza promująca obszar LGD Lasovia - „Sobótki”. ... więcej

Dofinansowanie dla Gminy Niwiska !!!

2015-06-29

Gmina Niwiska pozyskała środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach i Trześni w celu skutecznego działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w gminie Niwiska” – wartość zadania: 19 056,60 zł; dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł; ... więcej

Dotacja na drogę gminą !!!

2015-06-26

Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji - Gmina Niwiska otrzyma 40 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Remont drogi gminnej „Przyłęk – Kosowy” dz. nr ewid. 84 w miejscowości Przyłęk w km 0+200 - 0+500”. Realizacja przedmiotowego zadania jest kolejnym krokiem mającym na celu poprawę stanu dróg gminnych na terenie naszej gminy.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Hucisko- Pustki w miejscowości Hucisko

2015-06-26

Roboty polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na długości 610 mb , szerokości 3, 50 m złożonej z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego / standard III/ grubości 5, 0 cm , po wcześniejszym utwardzeniu istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego 0- 31, 5 mm o grubości 12 cm po utwardzeniu ... więcej

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

2015-06-26

Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w uczniowskim życiu. W dniu zakończenia roku szkolnego podsumowujemy pracę uczniów i nauczycieli w ciągu całego roku. Jedni spisali się lepiej inni gorzej, ale są uczniowie, których trzeba wyróżnić szczególnie. Swoją postawą pokazali, iż bliskie są im słowa naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II „Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. To ci uczniowie za sprawą nauczycieli są wizytówką szkół, a zarazem przykładem szczególnej rywalizacji, w której liczy się przede wszystkim wiedza i intelekt. ... więcej

II Olimpiada Przedszkolaka

2015-06-24

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

17 czerwca br. w Hucinie odbyła się II Olimpiada Przedszkolaka. Gospodarze - Niepubliczne Przedszkole "Kraina Radości" gościli dzieci z całej gminy. Do Huciny przyjechały bowiem przedszkola: "Wesoły Promyk" z Siedlanki, "Tęcza" z Trześni, "Puchatek" z Przyłęka i "Promyczek" z Huciska. ... więcej

Edukacyjno - rekreacyjna wycieczka z „Puchatkem”.

2015-06-24

Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci poznają na etapie edukacji przedszkolnej. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Aby zrealizować te cele przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Puchatek” w Przyłęku 12 czerwca 2015 r. wybrały się z ... więcej

Uwaga Rolnicy!

2015-06-24

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. ... więcej

II Olimpiada Przedszkolaków w Hucinie

2015-06-23

Dzieci z naszego przedszkola „Puchatek” w środę 17 czerwca 2015 roku wzięły udział po raz drugi w Olimpiadzie Przedszkolaków . W tej wesołej imprezie wystartowały dzieci trzy - cztero- pięcio- oraz sześcioletnie ze wszystkich przedszkoli z terenu Gminy Niwiska. Uczestniczące w tych zawodach, maluchy miały okazję doświadczyć sportowej rywalizacji, jednocześnie korzystając z aktywności ruchowej. ... więcej

Piknik w Szkole Podstawowej w Przyłęku.

2015-06-23

Dnia10 czerwca 2015 na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłęku odbyła się wielka impreza dla uczniów i przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, wśród których zaproszonymi gośćmi byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trześni oraz przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Puchatek”. ... więcej

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach - już wybrany.

2015-06-22

Na ogłoszony konkurs przez Wójta Gminy Niwiska na kandydata na dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach wpłynęła 1 oferta. Po dokonaniu merytorycznej oceny kandydatki i wysłuchaniu przedstawionej koncepcji funkcjonowania szkoły Komisja Konkursowa pozytywnie i przedstawiła Wójtowi Gminy kandydatkę w osobie Pani Doroty Wilk, która dotychczas pełniła obowiązki dyrektora tej szkoły. Nowo powołanej Pani Dyrektor życzymy zdrowia i sił potrzebnych do realizacji wytyczonych przez siebie i społeczność szkolną oraz rodziców zadań.

Przedsiębiorco - WPIS DO CEIDG JEST BEZ OPŁAT

2015-06-22

W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od lokalnych przedsiębiorców informujemy, że: jeśli otrzymałeś list z informacją o konieczności zapłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców lub o konieczności zapłaty pod rygorem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców - NIE MUSISZ PŁACIĆ (są to rejstry nie związane z CEIDG).
Oferty te wysyłane są przez prywatnych przedsiębiorców niemających NIC wspólnego z rejestrem prowadzonym przez z Ministerstwo Gospodarki.
NIE MA ŻADNYCH OPŁAT ZA WPIS DO CEIDG
... więcej

„Wesoły Promyk” w Muzeum Dobranocek

2015-06-22

Wspomnienia z dzieciństwa mają ogromną wartość. Warto zadbać o to, aby dzieci sięgały jak najczęściej do tych miłych i wesołych wydarzeń. Przedszkolaki z „Wesołego Promyka” z Siedlanki mają już w pamięci radosne wspomnienia związane z wycieczką do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. ... więcej

„Bo rodzina to rodzice i rodzeństwo, to są krewni, których łączy pokrewieństwo…”

2015-06-22

We czwartek 11 czerwca obchodząc Dzień Rodziny w Wesołym Promyku w Siedlance przypominaliśmy sobie o wartości rodziny dla nas wszystkich. Zaproszeni goście oraz rodzice zgromadzili się w budynku Biblioteki Publicznej na występie artystycznym przedszkolaków. ... więcej

I Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Niwiskach

2015-06-22

10 czerwca pierwszy raz w Gimnazjum Publicznym w Niwiskich odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Niwiskich. Udział w nim wzięły trzy drużyny:
• UKS Kępa Dębica
• UKS Niwa Niwiska
• KPS Nowa Dęba
... więcej

Piknik Rodzinny - Festyn Zdrowia

2015-06-22

Szkoła Podstawowa w Siedlance przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Czas na zdrowie", organizowanego przez Fundację BOŚ. Celem projektu jest promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności fizycznej wśród młodzieży. ... więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2015r.

2015-06-18

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2015r. w Gminie Niwiska ... więcej

Podglądamy życie pszczół – wizyta w Pasiece "MACIEJKA”

2015-06-18

Odpowiadając na zaproszenie we wtorek 9 czerwca 2015r. uczniowie klas 0 - I Szkoły Podstawowej w Przyłęku i ich opiekunami oraz dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Puchatek” odwiedziły pasiekę „Maciejka” państwa Elżbiety i Macieja Warcholak koło Mielca. ... więcej

Sukcesy w Kosowach „Kto czyta nie błądzi”.

2015-06-18

Kierując się ta zasadą, uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Kosowach Bartłomiej Mazur zajął drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym pod hasłem „Książki spełniają marzenia dzieci” w Kolbuszowej w dniu 26.05.2015r. Uczestnicy konkursu musieli się zmierzyć ze szczegółami dotyczącymi treści „Karolci” M. Kruger oraz z głośnym czytaniem fragmentów tekstu. Bartek poradził sobie znakomicie, zasłużył na miano wzorowego czytelnika. ... więcej

Czas wycieczek

2015-06-15

Maj i czerwiec to miesiące w szkole sprzyjające wyjazdom i wycieczkom. Powoli zbliża się koniec roku szkolnego, więc można na trochę oderwać się od obowiązków szkolnych i pobyć albo na łonie przyrody, albo coś nowego zobaczyć i czegoś nowego się dowiedzieć. Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. W ostatnich dniach maja w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach odbyły się dwie dwudniowe wycieczki ... więcej

„Teraz moja szansa” – działania profilaktyczne w Gminie Niwiska

2015-06-15

Gmina Niwiska pozyskała środki na realizację projektu pn. „Teraz moja szansa” –działania profilaktyczne w Gminie Niwiska w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „ Edycja 2015r. ... więcej

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

2015-06-12

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162,§1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 133 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ... więcej

Gmina Niwiska opracowuje „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NIWISKA NA LATA 2015-2020 oraz aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Niwiska”

2015-06-12

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, ... więcej

„Etnografia- teren działania”

2015-06-11

Muzeum Etnograficzne w Krakowie wyruszyło poza swoją siedzibę i podjęło współpracę z najmłodszymi klasami sześciu niewielkich szkół w Gminie Niwiska: w Hucinie, Hucisku, Trześni, Przyłęku, Siedlance i Kosowach. Spotkania te, były kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Etnografia- teren działania”, realizowanego w 2014 roku. ... więcej

Sesja Rady Gminy Niwiska

2015-06-11

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 12 czerwca2015 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy ... więcej

Święto Rodziny u „Puchatka”

2015-06-10

Dnia 5 czerwca 2015 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek” w Przyłęku odbyła się wspaniała uroczystość – Święto Rodziny . Na wstępie prezes Stowarzyszenia „Puchatek”pan Krzysztof Strzępka powitał przybyłych gości: pana sołtysa Stanisława .Chlebowskiego, pana Leona. Mycek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, Rodziców, nauczycieli i przedszkolaków wraz z rodzeństwem. ... więcej

Dzień Dziecka w Hucinie

2015-06-09

1 czerwca 2015 roku, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, do Szkoły Podstawowej w Hucinie zawitali uczniowie szkół podstawowych z Huciska i Kosów. Było to już trzecie wspólne świętowanie Dnia Dziecka. Zabawę rozpoczęto wspólnymi tańcami, a później podzielono się na grupy. ... więcej

Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty

2015-06-08

Tańcem małych motylków i biedronek rozpoczęła się w Hucinie 28 maja br. uroczysta akademia z okazji Dnia Mamy i Taty. W piękne owady wcieliły się przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Kraina Radości" oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hucinie. ... więcej

Złoty medal dla Koła Łowieckiego "Łoś" w Mielcu

2015-06-08

30 maja 2015 r. w Dobryninie odznaczono Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej Koło Łowieckie „ Łoś” z Mielca. W czasie tej doniosłej uroczystości Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel odebrała Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa. ... więcej

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

2015-06-02

W dniu 01.06.2015r w poniedziałkowy czerwcowy wieczór, już po raz trzeci, tym razem w Kosowach podczas nocy profilaktyki spotkali się uczniowie, młodzież, rodzice, przedstawiciele samorządu i policji, oraz dyrektorzy szkół. Akcja zorganizowana została w ramach Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” ... więcej

Nowi delegaci!

2015-06-02

W związku z wyborami do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w powiecie kolbuszowskim przeprowadzonymi w dniu 31 maja 2015 r. informujemy, iż w okręgu nr 38 w Gminie Niwiska zostało wyłonionych spośród 4 kandydatów – 2 delegatów, którzy osiągnęli największą ilość głosów. Wyniki wyborów przedstawiały się następująco: ... więcej

Poszukujemy właściciela psa

2015-06-01

Przy Szkole Podstawowej w Niwiskach znaleziony został pies. Poszukujemy właściciela bądź osobę, która przygarnęłaby psa. Kontakt 17 2270418

Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Przyłęku w konkursie "Akademie Przyjaciół Pszczół na piątkę”.

2015-06-01

Szkoła w Przyłęku wzięła udział w III Edycji Konkursu ,,Akademii Przyjaciół Pszczół” w ramach akcji ,, z Kujawskim pomagamy pszczołom. Przeprowadzone zostały zadania zgodnie z regulaminem konkursu. Zostało zorganizowane spotkanie z pszczelarzami, którzy przedstawili na czym polega praca w pasiece i sadzie. ... więcej

Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Niwiska

2015-05-29

Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Niwiskach rozpoczęły się obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Niwiska. Jubileusz zgromadził przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli – obecnych i poprzednich kadencji, przedstawicieli i pracowników instytucji samorządowych, oraz instytucji i organizacji współpracujących z Gminą Niwiska. ... więcej

„26 MAJA w KOSOWACH”

2015-05-28

„ Mama ładnie wygląda, bo często chodzi do fryzjera i ma makijaż permanentny!
A Tato ..to nawet bez makijażu dobrze wygląda!”
Wtorkowe majowe południe. Lekkie zachmurzenie z niewielkimi opadami . Aura niesprzyjająca może przebywaniu na zewnątrz (choć od dawna mawiano, że majowo-czerwcowy deszczyk działa jak hormon wzrostu) ale jak najbardziej mile widziana na spotkaniu, ... więcej

Dzień Mamy w przedszkolu "Tęcza"

2015-05-28

Uroczystość Dnia Mamy to szczególna okazja ,której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. Wszystkie mamy z zaciekawieniem i skupioną uwagą słuchały życzeń ,wierszy, piosenek. Przedszkolaki także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Po części artystycznej dzieci zaprosiły mamy na słodki poczęstunek. ... więcej

Piknik Szkoły Muzycznej I Stopnia w Niwiskach

2015-05-28

24 maja, niedzielnym popołudniem w Zabytkowym Dworku Hupki w Niwiskach odbył się I Piknik Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Mając w planach organizację imprezy plenerowej w Parku Krajobrazowym obok budynku Szkoły Muzycznej, na dużą skalę rozeszła się informacja o pikniku oraz zaproszonych zostało wielu gości z okolicznych miejscowości ... więcej

Final konkursu wiedzy historycznej z elementami wiedzy o samorządzie terytorialnym

2015-05-25

Finał konkursu wiedzy historycznej z elementami wiedzy o samorządzie terytorialnym z okazji 25 lecia samorządów terytorialnych „Gmina Niwiska wczoraj i dziś” odbył się w dniu 25 maja 2015r. w GOKiB w Niwiskach. Drużyny 3 osobowe reprezentujące 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjalistki rywalizowały rozwiązując ... więcej

"Z KOPERNIKIEM ZA PAN BRAT"

2015-05-22

Od dawien dawna postęp techniczny ułatwiał ludziom życie, każdy pojedynczy wynalazek tworzony był po to, aby rewolucjonizować świat i ulepszać nas samych. Dzisiaj postęp techniczny możemy liczyć w tygodniach, a nawet w dniach. Codziennie znaleźć można informacje o nowych przełomowych odkryciach. ... więcej

II „Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki”

2015-05-21

W niedzielę 17 maja w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się II Festiwal Żywej Muzyki na strun dwanaście i trzy smyki. W festiwalu uczestniczyło osiem kapel i czternastu solistów. Na scenie wystąpili soliści i kapele ludowe nie tylko z województwa podkarpackiego, ... więcej

Noc Bibliotek

2015-05-21

W dniu 15 maja 2015r w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się „Noc bibliotek”. Biblioteka w tym dniu otwarta była do godziny 23.00 Jak co roku wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem. ... więcej

Wycieczka do Centrum Promocji Natura 2000

2015-05-20

"Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny, szlachetny pan i stróż” - Św. Jan Paweł II.
Dnia 14 maja 2015 roku uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili Centrum Promocji Natura 2000 w Budach Głogowskich. Zostaliśmy zaproszenie przez ks. Piotr Potyrała, który wprowadził w tematykę działań ośrodka. ... więcej

Sesja Rady Gminy Niwiska

2015-05-20

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy ... więcej

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne

2015-05-19

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii ... więcej

"Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem"

2015-05-13

Wychodząc naprzeciw słowom wypowiedzianym dawno temu przez Hipokratesa, Szkoła Podstawowa w Kosowach postanowiła zorganizować warsztaty „Artystycznego rzeźbienia w owocach i warzywach”. Do przeprowadzenia prezentacji zaprosiła Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni ... więcej

Obowiązek opieki nad zwierzętami !!!

2015-05-11

Przypomina się mieszkańcom, że zgodnie z § 16 Uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska właściciele i opiekunowie zwierząt domowych m.in., zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, ... więcej

Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja

2015-05-11

30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucinie przygotowali pod kierunkiem p. Ani Płodzień-Ząbik uroczystą akademię z okazji święta Konstytucji 3 maja. Na przedstawienie zaproszone zostały również dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Kraina radości". ... więcej

Wypalanie traw surowo zabronione!

2015-05-08

Nadejście wiosny, jak co roku związane jest ze wzrostem liczby interwencji dotyczących wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach. Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. ... więcej

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2015-05-08

Przypomina się, że na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r. są zobowiązani do wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 maja 2015r.

XIII Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej pn. „Spotkania z druhną Nutką”

2015-05-05

28 kwietnia 2015 r. w budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niwiskach odbył się XIII Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej pn. „Spotkania z druhną Nutką”. W konkursie wzięły udział zespoły harcerskie z Niwisk, Trześni, Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej, Kupna i Weryni. ... więcej

Logopedyczne Ekozwierzaki

2015-05-04

W kwietniu 2015 roku Szkoła Podstawowa w Hucinie zorganizowała konkurs logopedyczno - ekologiczny pt. „Logopedyczne Ekozwierzaki”. Celem konkursu było kształtowanie zachowań proekologicznych w kontaktach ze środowiskiem, wzbogacenie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z eksploatacją zasobów Ziemi, kształtowanie nawyku segregowania i ... więcej

„Dni otwarte” dla uczniów klas 6 w Gimnazjum Publicznym w Niwiskich

2015-05-04

24 kwietnia w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach uczniowie klas 6 z terenu gminy mogli poznać przyszłą szkołę w ramach tzw. Dni otwartych. Samorząd Uczniowski wraz nauczycielami przygotował dla nich atrakcyjny program, w ramach którego mogli zapoznać się z informacjami na temat działalności szkoły oraz możliwości rozwoju po rozpoczęciu nauki w tym gimnazjum. ... więcej

Osiągnięcia i sukcesy uczniów Gimnazjum Publicznego w Niwiskach

2015-05-04

Ten rok szkolny co prawda nie jest pierwszym, w którym uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach – muzycznych, wiedzowych, sportowych, ale mimo to warto o nich wspomnieć, bo uzbierało się ich naprawdę sporo.
Należy wymienić tu uczennicę kl. IIIb – Katarzynę Tetlak, która została finalistką wojewódzkiego konkursu z języka francuskiego. ... więcej

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

2015-04-29

Pod patronatem Automobilklubu Mieleckiego już siódmy raz odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W rywalizacji wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Niwiska ... więcej

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

2015-04-28

Ponad 100 tysięcy strażaków wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków w dniu 26 kwietnia 2015r. Za opiekę nad ich służbą dziękowali zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie poprzedził niezwykły koncert - około 150 strażackich orkiestr dętych wystąpiło we wspólnym repertuarze. ... więcej

"Wszystkie kolory świata" SP Hucina

2015-04-27

Jak zapewne niektórzy pamiętają, niedawno w Szkole Podstawowej w Hucinie realizowany był projekt "Wszystkie kolory świata" Unicefu, który miał na celu zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. ... więcej

Sesja Rady Gminy Niwiska

2015-04-24

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy ... więcej

Program „Czyste powietrze wokół nas” zrealizowany w Wesołym Promyku

2015-04-22

W ramach programu w przedszkolu poruszono tematy związane z dymem, zarówno tym papierosowym, jak i innego pochodzenia. Dzieci dowiedziały się o źródłach pochodzenia dymu, ale również poznały konsekwencje, jakie może wywołać dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla przyrody. ... więcej

22 kwiecień – Dzień Ziemi !!!

2015-04-21

Światowy Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto świata , obchodzone obecnie w 192 krajach. Różnie na całym świecie odbywają się te obchody- są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew. Święto to też ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. ... więcej

Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

2015-04-21

W dniu 31 maja 2015r. w godzinach 8:00 – 18:00 odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej. Lokal komisji okręgowej usytuowany będzie w świetlicy Urzędu Gminy Niwiska pod adresem Niwiska 430.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi najpóźniej do dnia 11 maja 2015r. ... więcej

OGŁOSZENIE

2015-04-21

Gmina Niwiska dysponuje drewnem opałowym, które przeznacza do sprzedaży w całości w cenie:
klon zwyczajny ok 8 mp - 600,00 zł
Drewno znajduje się na placu przy remizie OSP w Kosowach. Zainteresowanych nabyciem prosimy o przybycie w dniu 24 kwietnia 2015 roku o godz. 11 00 na plac przy remizie. Wpłaty należy dokonać w dniu 24 kwietnia 2015 roku na konto Urzędu Gminy. W przypadku większej liczby chętnych na drewno opałowe zostanie przeprowadzona licytacja.

"Nie pal przy mnie, proszę"

2015-04-17

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Siedlance wzięli udział w kolejnej edycji programu "Nie pal przy mnie, proszę". Program inicjowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.
W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie poszerzali swoje wiadomości na temat zdrowia, kształtowali postawę odpowiedzialności za nie. ... więcej

Kluby Sportowe Orange.

2015-04-17

Szanowni Państwo,
Orange Polska pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki uruchomił w 2014 roku program wspierania lokalnej społeczności – Kluby Sportowe Orange.
Działanie to ma na celu promocję sportu, zdrowia i zrównoważonego rozwój dzieci i młodzieży. ... więcej

Popieramy życie miodem słodzone

2015-04-14

Szkoła Podstawowa w Przyłęku przystąpiła do konkursu "Akademie Przyjaciół Pszczół na Piątkę", w ramach V edycji "Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom". Uczniowie na lekcjach przyrody poznali życie pszczołowatych oraz wykonywali plakaty o tematyce pszczelarskiej. W ramach zajęć szkolnych dzieci młodsze i starsze zostały zapoznane z wiedzą znajdującą się w gotowych scenariuszach opracowanych przez Akademię Przyjaciół Pszczół:. ... więcej

Dotacja na prace konserwatorskie w dworku w Niwiskach !!!

2015-04-14

Gmina Niwiska znalazła się w gronie podmiotów, które otrzymały dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu - dr Grażyny Stojak na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym.
Gmina Niwiska otrzyma 30 000,00 zł ... więcej

KOMUNIKAT

2015-04-13

Uprzejmie informuję że w dniu 14 kwietnia 2015 roku zostanie przeprowadzony powiatowy trening systemu wykrywania i alarmowania .
W związku z tym na terenie gminy Niwiska zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych o godz. 14.00 i 14.15.
- godz. 14.00 – sygnał alarmowy ogłoszenie alarmu ( dźwięk modulowany – 3 min.)
- godz. 14.15 – sygnał alarmowy odwołanie alarmu ( dźwięk ciągły – 3 min. )

Konkurs wiedzy historycznej

2015-04-10

z elementami wiedzy o samorządzie terytorialnym z okazji 25 lecia samorządów terytorialnych „GMINA NIWISKA WCZORAJ I DZIŚ”
Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zdobywaniem wiedzy historycznej regionu - „Małych Ojczyzn” oraz ... więcej

22 kwietnia Święto Ziemi!

2015-04-08

Z tej okazji robimy coś dla Ziemi.
Niektórzy sadzą pojedyncze drzewa inni nawet całe lasy
Rozmawiają z pracownikami rezerwatu przyrody,
Dowiadują się o oczyszczaniu wody,
Wyjeżdżają do zakładu utylizacji odpadów śmieci
... więcej

I edycja „Francophonie”

2015-04-07

W dniach od 6 do 30 marca 2015 r. w Gimnazjum Publicznym im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskach obchodzono I edycję „Francophonie” zainaugurowaną przez panią Teresę Smoleń, nauczyciela j. francuskiego i Samorząd Uczniowski. „Francophonie” ... więcej

Witamy wiosnę i Święta Wielkanocne w Szkole Podstawowej w Trześni

2015-04-02

W tym roku nadejście kalendarzowej wiosny wiąże się z okresem świątecznym, korzystając z pięknej pogody w SP Trześń postanowiliśmy przywitać wiosnę wycieczką do Skansenu w Kolbuszowej. Dodatkową atrakcją wycieczki były warsztaty, ... więcej

Wielkanoc…

2015-03-30

25 marca w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskich odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego pn. „Wielkanocna pocztówka”. W konkursie wzięło udział 45 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum ... więcej

"Tajniki produkcji sera w małych gospodarstwach w praktyce"

2015-03-27

W dniu 26 marca br. w Leszczach w Centrum Integracji Społecznej miało miejsce ciekawe spotkanie z serowarem p. Sylwestrem Wańczykiem z udziałem lokalnych producentów mleka, władz samorządowych oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się doradztwem rolniczym. Pomysł wydarzenia zrodził się w rozmowie władz gminy Niwiska z ... więcej

Sadzonki - Szkółka Leśna w Świerczowie

2015-03-26

Nadleśnictwo Kolbuszowa posiada w ofercie sprzedaży po atrakcyjnych cenach sadzonki:
sosny zwyczajnej (15 gr/szt)
żywotników(4 zł/szt).

Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13.

Sesja Rady Gminy Niwiska

2015-03-26

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 26 marzec 2015r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: ... więcej

Witaj wiosno!

2015-03-24

Wiosna to bezsprzecznie najpiękniejsza pora roku, szczególnie że następuje po zimie – szarej, zimnej, niesprzyjającej dobremu samopoczuciu. Wszyscy czekamy na nadejście wiosny – i mali, i duzi. W Gimnazjum Publicznym im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskich też wszyscy z utęsknieniem na nią czekają - witano nadchodzącą wiosnę w przeddzień jej kalendarzowego nadejścia – w piątek, 20 marca. ... więcej

Sportowe sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskich

2015-03-24

W dniach 17-18 marca 2015 r. w Kopciach odbyły się powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkól podstawowych. Wzięły w nich udział zespoły dziewcząt i chłopców z SP w Niwiskich. Tak dobrze się im grało…że zarówno chłopcy jak i dziewczęta wygrali swoje grupy zajmując I miejsca i awansując na zawody rejonowe w Dębicy! ... więcej

Terminarz zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory Rad Sołeckich.

2015-03-23

Uwaga! Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym I terminie nie uzyskano by wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samych dniu o godzinie podanej w rubryce określającej II termin zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. ... pobierz terminarz

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach

2015-03-22

w sprawie wyników wyborów sołtysów przeprowadzonych w gminie Niwiska w dniu 22 marca 2015r. ... więcej

Przedszkolaki uczą się segregować śmieci!!!

2015-03-20

W dniu 20 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach odbył się konkurs z okazji powitania wiosny. W konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola z terenu Gminy. Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci do segregacji śmieci oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, a także zagadnień związanych z segregacją odpadów. Przedszkolaki zaprezentowały się trzech odsłonach: ... więcej

Szatnia sportowa w Kosowach oddana do użytku !!!!

2015-03-20

Zakończyła się inwestycja pod nazwą „Budowa budynku socjalno- szatniowego przy boisku sportowym w Kosowach” Wartość prac: 210 283, 48 zł

Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy 85,0 m2
- powierzchnia użytkowa 56,1 m2
- kubatura 350,0 m3
... więcej

Darowizna dla Gminy od Starosty Kolbuszowskiego

2015-03-17

W dniu 11 marca 2015r. Gmina Niwiska otrzymała w darowiźnie od Starosty Kolbuszowskiego na cel publiczny tj. opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki nieruchomość nr ewid. 1062 o pow. 0,2100 ha zabudowaną budynkiem oficyny dworskiej ( dawny posterunek policji). ... więcej

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety

2015-03-17

Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety przez zainteresowane osoby. Przeanalizowane ankiety posłużą do wypracowania diagnozy naszego lokalnego systemu wsparcia rodzin. Ankieta skierowana jest przede wszystkim do rodziców dzieci 0-4 lata. ... więcej

Turniej w piłce siatkowej rozstrzygnięty !!!

2015-03-17

W dniu 15 marca 2015 r. na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Niwiskach odbył się turniej w piłce siatkowej. Turniej został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
- od 14 do 18 lat
- od 18 lat wzwyż
Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem „każdy z każdym”. ... więcej

Koncert z okazji Dnia Kobiet

2015-03-16

10. marca w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach, późną, popołudniową porą odbył się koncert dla wszystkich Kobiet z okazji Ich święta. Organizatorami koncertu była męska część grona pedagogicznego Szkoły Muzycznej wraz z przedstawicielem Rady Rodziców. ... więcej

JUBILEUSZ 59-LECIA MAŁŻEŃSTWA

2015-03-12

12 marca 2015r. Państwo Janina i Julian Stokłosa z Niwisk obchodzili 59-rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego. Z tej okazji wójt gminy Elżbieta Wróbel i kierownik USC Kazmierz Pieniek odwiedził Szanownych Jubilatów, ... więcej

Realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w gminie Niwiska

2015-03-09

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. ... więcej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

2015-03-06

4 marca 2015 roku w Gimnazjum Publicznym im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym, w którym udział wzięło 15 uczniów ze Szkół Podstawowych i 10 uczniów Gimnazjum Publicznego z naszej gminy. ... więcej

TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ

2015-03-05

Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju piłki siatkowej w następujących przedziałach wiekowych:
- od 14 do 18 lat
- od 18 wzwyż
/drużyna na boisku składa się z 5 kobiet i 1 mężczyzny/

... więcej

Harcerze z Trześni w Harcerskiej Akcji Zimowej 2015 roku.

2015-03-04

Jedną z form działania Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Służą temu nie tylko zajęcia w poszczególnych drużynach ale też akcje o większym zasięgu organizowane przez hufce i chorągwie. Zwykle harcerze uczestniczą co roku w dwóch akcjach organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej (HAL) i Harcerskiej Akcji Zimowej (HAZ). W tym roku w ramach Hufca ZHP Kolbuszowa HAZ została zorganizowana w Zespole Szkół w Kupnie. ... więcej

Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

2015-03-02

Gminna Komisja Wyborcza informuje, że losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów w Gminie Niwiska odbędzie się w najbliższy czwartek 5 marca 2015r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Niwiska (sala nr 4) ... więcej

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ!!!

2015-02-27

Miło nam poinformować, że została uruchomiona strona internetowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Adres strony to: www.szkolamuzyczna.niwiska.pl
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do odwiedzin! ... więcej

Dofinansowanie dla Gminy Niwiska - „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012” – Nabór 2015

2015-02-27

Gmina Niwiska pozyskała środki na o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012” – Nabór 2015
Okres realizacji: marzec – listopad 2015 r.
Łączny miesięczny wymiar prowadzonych zajęć animacyjnych na obiekcie to 160 h miesięcznie. ... więcej

Centrum Dziecka i Rodziny

2015-02-24

W dniach 19-20 lutego w GOKiB w Niwiskach odbyło się pierwsze spotkania mające na celu opracowanie diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodziców. Program Centra Dziecka i Rodziny ma na celu integrację dzieci/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu edukacyjnego. Dla osiągnięcia tego celu planujemy wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego: ... więcej

„Wszystkie kolory świata” w Hucinie

2015-02-24

W roku szk. 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Hucinie uczestniczy w akcji „Wszystkie kolory świata” UNICEFu. Ma ona na celu pomoc dzieciom w Sudanie Południowym i zebranie darowizn, które pozwoliłyby sfinansować szczepienia dla najmłodszych przeciw takim chorobom jak: polio, gruźlica, odra. W ramach akcji placówka razem ze swoimi uczniami przygotowuje charytatywne laleczki – ... więcej

Wybór patrona Szkoły Podstawowej w Hucinie

2015-02-23

W Szkole Podstawowej w Hucinie wszczęto Procedurę nadania szkole imienia. W związku z tym wyłoniono trzech kandydatów na patrona naszej placówki: Św. Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego oraz św. Dominika Savio. Są to kandydaci rodziców i mieszkańców wsi Hucina, uczniów oraz nauczycieli. ... więcej

Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Przyłęku

2015-02-23

W październiku 2014 r. Szkoła Podstawowa w Przyłęku dołączyła do Ogólnopolskiego Programu dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE! Celem programu jest ochrona środowiska naturalnego i edukacja ekologiczna w zakresie właściwego postępowania z wybranymi grupami odpadów. ... więcej

Promesa - dotacja na drogę gminną !!!

2015-02-23

W dniu 23.02.2015 r. na ręce Pani Elżbiety Wróbel – Wójta Gminy Niwiska przez Wojewodę Małgorzatę Chomycz-Śmigielską została wręczona promesa na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej "Hucisko - Pustki" na dz. nr ewid. 1145/2 w miejscowości Hucisko w km 0+000 - 0+500,00”. ... więcej

Sesja Rady Gminy Niwiska

2015-02-23

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 26 lutego 2015r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: ... więcej

Podatki lokalne - zmiany munerów rachunków bankowych

2015-02-19

Urząd Gminy w Niwiskach informuje wszystkich podatników (osoby fizyczne) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, iż od tego roku zostały wdrożone wirtualne konta podatkowe i w związku z tym każdy podatnik ma przedzielony indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat podatku. ... więcej

Światowy Dzień Kota

2015-02-18

17 lutego 2015 roku Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” i Szkoła Podstawowa w Hucinie obchodziły Światowy Dzień Kota. Pomysł obchodów dnia kota wywodzi się z Włoch, gdzie w 1990 roku dzień ten został ogłoszony po raz pierwszy. W Polsce Dzień Kota obchodzony jest od 9 lat. ... więcej

Wielki bal karnawałowy

2015-02-18

W sobotę 31 stycznia 2014 r w Szkole Podstawowej w Przyłęku odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci w dwóch grupach: młodsza - uczniowie klasy zerowej i klasy pierwszej oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Puchatek”, druga grupa starsza – uczniowie klas II – VI. ... więcej

Ferie zimowe czas upragnionego wypoczynku i leniuchowania.

2015-02-17

Nareszcie nadeszły! Upragnione zimowe ferie, czas odpoczynku i relaksu po długich miesiącach nauki rozpoczęte. W tym roku w Szkole Podstawowej w Trześni feryjny odpoczynek rozpoczął się od zabawy choinkowej. W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole przeważają liczebnie uczniowie klas młodszych toteż podczas choinki dominowali „policjanci”, „kowboje”, „wróżki” i inne zamaskowane postacie. ... więcej

„Hej kolęda , kolęda” A.D. 2015

2015-02-17

Kolędy polskie są uważane za jedne z najpiękniejszych tego typu utworów na świecie. Wywodzące się z tradycji ludowej pieśni sławiące przyjście na świat Jezusa Chrystusa, odkryte i rozsławione zostały w XIX wieku przez Oskara Kolberga. Mówiono ze wprowadził kulturę ludową na salony i ... więcej

VIII Sołtysiada za nami!

2015-02-16

W ostatkowe i zarazem walentynkowe popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach odbył się VIII Turniej Sołectw Gminy Niwiska. Idąc w ślady tradycji sobotnie popołudnie spędzone podczas Turnieju Sołectw było początkiem zabawy i świętowaniem ostatnich dni karnawału. ... więcej

Centrum Dziecka i Rodziny - wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi z terenów wiejskich

2015-02-13

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Urząd Gminy w Niwiskach zapraszają osoby zainteresowane działalnością w obszarze związanym z opieką, wychowaniem i edukacją małych dzieci (od urodzenia - 4 lat) oraz wspieraniem rodzin z małymi dziećmi -szczególnie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym do współpracy w tworzeniu Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR). ... więcej

Przypominamy, że termin zgłoszenia kandydatów na sołtysów upływa 27 lutego br

2015-02-12

Przypominamy, że termin zgłoszenia kandydatów na sołtysów upływa 27 lutego br. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Niwiska do godz. 15.30 Kandydować na sołtysa może osoba zgłoszona przez minimum 15 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. ... więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi !

2015-02-11

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 856) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ... więcej

Karnawał w Hucinie

2015-02-10

Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną ku temu okazją jest, niewątpliwie, zabawa choinkowa, która w Przedszkolu Kraina Radości i Szkole Podstawowej w Hucinie odbyła się w sobotę 31 stycznia 2015. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było znaleźć barwne motyle, ... więcej

Bal Przebierańców w przedszkolu w Siedlance

2015-02-10

Przy dźwiękach przebojów muzyki przedszkolnej i nie tylko 30. 01.2015 r. przedszkolaki z Wesołego Promyka świętowały już drugą w historii punktu przedszkolnego zabawę karnawałową. Dzieci wraz z paniami przebrały się nie do poznania. W tym roku nie zabrakło Biedroneczki, Królewny, Tygryska, Motylka, Spidermana, Kowboja, Strażaka czy Czerwonego Kapturka. Do tańców przygotowała dzieci Wróżka zabawami z chustą ... więcej

Ile wydajemy na alkohol?

2015-02-09

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu corocznie składają informację o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły.
Podsumowując dane przedstawione przez przedsiębiorców za rok 2014 dostrzegamy powolny ale systematyczny spadek sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Niwiska. ... więcej

Relacja z obrad sesji Rady Gminy Niwiska

2015-02-06

Na portalu informacyjnym www.twójpowiat.pl, znajduje sie relacja video oraz zdjęcia z obrad sesji Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2015r. ... link tutaj

Masz pomysł – przyjdź

2015-02-06

W dniu 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej (Sala Narad nr 220) organizowane jest spotkanie informacyjno – szkoleniowe poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania dofinansowania ze środków projektu II Edycji „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” finansowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. ... więcej

„Jasełka” dla Kochanej Babci i dla Kochanego Dziadka.

2015-02-06

W sobotę 24 stycznia 2015 roku dzieci z Przedszkolna „Puchatek” zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta i zaprezentowały specjalny program artystyczny. Spotkanie rozpoczął pan Krzysztof Strzępka – Prezes Stowarzyszenia „Puchatek” w Przyłęku witając wszystkich zebranych gości: Sekretarz Gminy Niwiska – panią Jolantę Marut, księdza katechetę Witolda Pazdana, szanownych seniorów oraz rodziców i rodzeństwo przedszkolaków, po czym głos oddał naszym małym artystom. więcej

Wielkie bale w karnawale

2015-02-06

Maluchy z Przedszkola w Trześni bawiły się na wielkim balu karnawałowym. Przepięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne stroje. Przebierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. ... więcej

Dopłaty do paliwa rolniczego I półrocze 2015

2015-02-06

Zbliża się termin składania wniosków na dopłaty do paliwa rolniczego. Wnioski wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Niwiskach przez cały miesiąc luty 2015r. w godzinach pracy urzędu. ... więcej

Centra Dziecka i Rodziny

2015-02-04

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, Gmina Niwiska przystąpiła do wspólnej realizacji Projektu p.n.: „Centra Dziecka i Rodziny”. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację: ... więcej

Dzieło zwieńczone

2015-02-02

W Szkole Podstawowej w Kosowach artysta malarz Ryszard Kubik namalował na korytarzu szkolnym obrazy z dziejów Polski. Karty przedstawiają ważne wydarzenia w dziejach Polski, są równocześnie dużą lekcją historii dla uczniów w przerwach lekcyjnych. Ściany innych sal również nabrały barw. ... więcej

„Ojcowie i dzieci w Gminie Niwiska”

2015-01-30

Celem projektu „Ojcowie i dzieci”, który realizujemy we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego jako jedna z gmin w Polsce, jest przeprowadzenie badania potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci. ... więcej

Budżet Gminy uchwalony

2015-01-30

W dniu 29 stycznia 2015 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Niwiska. Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie przez Radę Gminy budżetu Gminy na 2015 rok. Rada Gminy Niwiska uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok, w którym dochody budżetu gminy to kwota 18.391.822,04 zł. ... więcej

PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU TWOJEJ GMINY SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE !!!!!

2015-01-30

Wzorem lat poprzednich rozliczając się z fiskusem, mamy prawo oddać 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Rozliczenie dochodu za 2014 rok i składanie PIT w 2015 roku niewiele się różni od ubiegłorocznego. Przekazanie 1 procenta podatku wymaga tak jak wtedy wskazania organizacji pożytku publicznego w deklaracji rocznej. ... więcej

Dzień Babci i Dziadka

2015-01-29

Maluchy z Przedszkola w Trześni swoim babciom i dziadkom przedstawiły piękny program artystyczny pod kierunkiem pań nauczycielek, w którym tańczyły i śpiewały. Dzieci na chwile przeniosły nas do Betlejem przedstawiając scenki z zżycia nowo narodzonego dzieciatka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatając kolędami i pastorałkami. Oczywiscie byly rowniez życzenia laurki i slodki poczestunek. ... więcej

Dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015-01-27

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach w Niwiskach otrzyma 50 000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania: „Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach”. Całkowita wartość zadania 58 823,00 zł. ... więcej

„Nad stajenką gwiazda świeci, do stajenki idą dzieci…”

2015-01-27

Styczeń obfituje w liczne spotkania w gronie najbliższych, podczas których wspominamy narodzenie Jezusa oraz kolędujemy. W tym miesiącu również swoje święto obchodzą babcie i dziadkowie. ... więcej

„Czas spokoju, czas radości, czas nadziei i miłości...”

2015-01-22

Czas inny niż pozostałe dni w roku - czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, który ma nam przynieść ciepło i rozgrzać nasze serca. Za oknami ciemno, cicho, niebo rozświetlone gwiazdami, a tu u nas błyszczą kolorowe światełka, stoi choinka, wokół będą rozbrzmiewać magiczne kolędy – tymi słowami rozpoczął się niezwykły wieczór w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. ... więcej

Sesja Rady Gminy Niwiska

2015-01-21

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 29 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niwiskach odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: ... więcej

Noworoczne Spotkanie Mieszkańców w Trześni

2015-01-19

Noworoczne spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem tradycji obyczajów Świąt Bożego Narodzenia odbyło się w sobotę 17 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Trześni. Kolędowanie rozpoczęło się od występu i śpiewaniu kolęd i pastorałek zaproszonego zespołu „Dworzanki" z Huty Komorowskiej wraz z kapelą. ... więcej

Informacja

2015-01-19

Aktualne informacje związane z posiedzeniami komisiji Rady Gminy, sesjami Rady, protokołami z sesji oraz protokołami komisji można przeglądać TUTAJ
Plany pracy Rady Gminy TUTAJ
Plany pracy Komisji Rady TUTAJ
Aktualne informacje związane z publikacjami uchwał Rady Gminy TUTAJ

III edycja Konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”

2015-01-16

Gmina Niwiska zgłosiła swój udział w III edycji Konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Obecnie jesteśmy po ocenie formalnej. Inicjatywą zgłoszoną przez nas do III kategorii konkursu - „Wyrównywanie szans edukacyjnych” jest przedsięwzięcie „Zespół żłobków Jacek i Agatka” ... więcej

Szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2015-01-16

Istnieje możliwość skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W 2015 roku program ten jest adresowany do osób powyżej 45 roku życia. Stwarza on możliwość zdobycia nowych uprawnień, aktualizacji już istniejących, przekwalifikowania a także podniesienia poziomu wykształcenia. ... więcej

„Wesoły Promyk” z Siedlanki ruszył z kolędą

2015-01-14

Już w czwartek 9 stycznia br. dzieci udały się do Szkoły Podstawowej w Siedlance. Odwiedziły tam Panią Dyrektor Krystynę Piątkowską, która z uśmiechem witała dzieci. Przedszkolaki przebrane za pasterzy i aniołki ogłosiły wesołą nowinę narodzin Jezusa. Następnie wspólnie ze zgromadzonymi dziećmi i nauczycielami wyśpiewały kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. ... więcej

Zasady aktualizacji danych podatników

2015-01-12

Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych. ... więcej

Konkurs - PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ SEGREGOWAĆ ŚMIECI !!!

2015-01-12

Konkurs przedszkolny z okazji powitania wiosny – 20 marca 2015r. godz.10.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
CEL GŁÓWNY : zachęcanie dzieci do segregacji śmieci, podnoszenie świadomości i aktywności ekologicznej wśród dzieci oraz przybliżenie zagadnień związanych z segregacją odpadów. ... więcej

Weź udział w kolejnej edycji bezpłatnego kursu komputerowego!

2015-01-08

Nie zwlekaj, zgłoś się!
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym kursie komputerowym informujemy, że trwają zapisy na 4 edycję szkoleń. Planowany termin rozpoczęcia - luty 2015r. Kontakt w sprawie szkoleń: Urząd Gminy Niwiska - Łukasz Bryk tel. 172270419, pok. 18. ... więcej

Świąteczne wypieki w „Wesołym Promyku” w Siedlance

2015-01-07

Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia udzieliła się nam szczególnie w piątek 19.12.14r., kiedy to do przedszkola zostały zaproszone dwie panie należące do Koło Gospodyń Wiejskich: pani Genowefa Chmielowiec i pani Helena Blicharz. Jednocześnie były to babcie Malwinki i Zuzi. ... więcej

22 marca 2015 r. - wybory sołtysów w Gminie Niwiska

2015-01-05

Wybory sołtysów w Gminie Niwiska zostaną przeprowadzone 22 marca br. w godz. 8:00 do 16:00 w poszczególnych sołectwach. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niwiska z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie Gminy Niwiska.

Kandydatem na sołtysa może zostać stały mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 21 lat i posiada bierne prawo wyborcze. ... więcej

X opłatek strażaków w Niwiskach

2015-01-05

W dniu 3 stycznia 2015 roku w Niwiskach odbyło się 10. - jubileuszowe spotkanie opłatkowe strażaków OSP z terenu gminy Niwiska, w którym wzięło udział około 90 druhów oraz zaproszeni goście: Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, st.bryg. Jan Ziobro z-ca Podkarpackiego Komendanta ... więcej

Gmina na plusie

2015-01-05

Przyrost naturalny (różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami) w naszej gminie w roku 2014 był dodatni i wyniósł 14 osób. Fakt że liczba ludności w Gminie Niwiska systematycznie wzrasta jest na pewno optymistyczną tendencją i świadczy o tym, iż nasza gmina rozwija się a działania inwestycyjne i inne, podejmowane przez włodarzy gminy zachęcają do osiedlenia się na jej terenie nowych mieszkańców. Szczegółowe informacje przedstawiają zestawienia ... więcej

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2015-01-05

Przypomina się, że na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy którzy będą kontynuować sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2015 r. pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, tj. w roku 2014. ... więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2015r.

2015-01-05

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2015r. w Gminie Niwiska ... więcej
Portal mapowy

www.portal.gison.pl/niwiska
Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
WWW

www.szkolamuzyczna.niwiska.pl

www.internet.niwiska.pl

www.czystagmina.niwiska.pl
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin

>