Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Szkolny Klub Sportowy w Gminie Niwiska

2017-01-19

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum z terenu Gminy Niwiska, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. więcej

Bożonarodzeniowe pozdrowienia dzieci z Trześni i Niwisk

2017-01-19

W tym roku po raz pierwszy dzieci z Niwisk i Trześni, wspólnie przedstawiły historię narodzenia Jezusa w Jasełkach. Wydarzenie to miało miejsce w budynku SP w Niwiskach, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. więcej

,,Czas na aktywizację Kobiet" - Towarzystwo Altum

2017-01-19

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych/biernych zawodowo, zamieszkujących powiat dębicki, ropczycko-sędziszowski, mielecki lub kolbuszowski, które mają chęć powrócić na rynek pracy. Uczestnikom projektu oferuje się bezpłatne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji oraz 5 miesięczne płatne staże zawodowe. więcej

III miejsce ucznia Szkoły Podstawowej w Przyłęku w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym "Mistrz ortografii"

2017-01-19

Dnia 10 stycznia odbył się finał konkursu ortograficznego organizowanego już po raz siedemnasty w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Podobnie jak w roku poprzednim zakwalifikował się do udziału w nim Piotr Wilczyński. więcej

Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Trześni

2017-01-17

W tym roku ta miła uroczystość odbyła się w naszej szkole nieco wcześniej tj. 13 stycznia. Zaproszeni goście przybyli, mimo mroźnej pogody, bardzo licznie. Powitał ich Pan Dyrektor Krzysztof Surowiec i życzył wielu pogodnych lat w dobrym zdrowiu. więcej

XV JUBILEUSZOWA GALA FESTIWALU TEATRÓW W TRZĘSÓWCE

2017-01-17

15.01.2017r. w Szkole Podstawowej w Trzęsówce odbyła się XV Jubileuszowa Gala Festiwalu Teatrów. Zaproszeni goście Gminy Niwiska p. wójt Elżbieta Wróbel, p. dyrektor Krystyna Piątkowska oraz wyróżnieni nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlance więcej

Dziesiąte gminne kolędowanie w SP Trześń

2017-01-16

W miniony czwartek już po raz dziesiąty uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy spotkali się na corocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, kolęda” w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Trześni. więcej

Tanecznie i wesoło żegnamy pierwsze półrocze-choinka szkolna w SP Trześń

2017-01-16

Nadszedł wreszcie upragniony czas odpoczynku. Ferie zimowe a przed feriami zabawa choinkowa. W tym roku uczniowie SP Trześń po raz pierwszy mieli okazję zabawić się w nowej sali gimnastycznej. więcej

XVI zjazd sołtysów powiatu kolbuszowskiego

2017-01-16

14 stycznia 2017 r w Cmolasie odbył się XVI zjazd sołtysów powiatu kolbuszowskiego. Gminę Niwiska reprezentowali sołtysi poszczególnych sołectw, Przewodniczący Rady Gminy Robert Róg i Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. więcej

WYCINKA DRZEW BEZ ZEZWOLENIA !!!

2017-01-12

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 roku prywatni właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. więcej

Noworoczne spotkanie mieszkańców Trześni

2017-01-11

W sobotę 7 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. św Jana Bosko w Trześni odbyło się kolejny już raz noworoczne spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia. więcej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

2017-01-11

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. – 02.02.2017r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.: więcej

Opłatek Strażaków w Przyłęku

2017-01-10

W dniu 06 stycznia 2017 roku w Przyłęku odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z terenu gminy Niwiska. W uroczystości udział wzięli Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski, st. bryg. Florian Pelczar- Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej, Ryszard Skowron Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Stanisław Kosiorowski Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, ... więcej

REKRUTACJA DO PROJEKTU - Stowarzyszenie NIL

2017-01-10

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”, nr RPPK.07.03.00-18-0003/15. ... więcej

Komunikat dotyczący wysokich stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa

2017-01-10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych. więcej

Informacja o projekcie - Stowarzyszenie NIL

2017-01-10

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna realizuje projekt: „Nowa droga do pracy - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” numer POWR.04.02.00-00-0258/15 więcej

Warsztaty kulinarno - dietetyczne

2017-01-10

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. w godz. 16:30 – 18:30 w Kolbuszowej ul. Jana Pawła II 8 odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne więcej

Gmina w liczbach - zestawienie statystyczne

2017-01-05

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem które obejmuje:

 • liczba urodzeń
 • liczba zgonów
 • liczbe ludności

  więcej
 • „Czas na biznes!” - bezpłatny projekt dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo

  2017-01-05

  Projekt „Czas na biznes!” skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy .. więcej

  Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska za 2016r.

  2017-01-05

  Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 12 razy przy pożarach. Były to pożary budynków mieszkalnych (drewnianego), i murowanych tj: kotłowni i przedpokoju a także budynku inwentarskiego oraz kontenera na śmieci i traw na nieużytkowych powierzchniach rolniczych. więcej

  Polowania zbiorowe - zmiana terminu i polowanie dodatkowe

  2017-01-04

  Zarząd Koła Łowieckiego BOREK w Kolbuszowej informuje , że polowanie w miejscowościach Przyłęk , Hucina Siedlanka z dnia 8.01.2017 rok zostaje przeniesine na dzień 6.01.2017 zbiórka Domek Myśliwski Trześń. godz. 8:00 prowadzacy polowanie Zdzisław Smyrski odpowiedzialny za organizację Ragan Krzysztof natomiast... więcej

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” -informacja o realizowanych projektach

  2017-01-04

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza wszystkie osoby, niepracujące, poszukujące zatrudnienia do zapoznania się z oferta szkoleniową:
  Oferujemy: więcej

  Urząd Gminy w Niwiskach uprzejmie informuje o obowiązkach właścicieli posesji położonych wzdłuż chodników na terenie Gminy Niwiska !!!

  2017-01-02

  Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, sklepami, a także działkami niezagospodarowanymi (np. polem uprawnym) więcej

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2017

  2016-12-30

  Przedstawiamy aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Niwska na rok 2017. Harmonogram dotyczy następujących miejscowosci: Niwiska, Hucina, Trześń, Hucisko, Leszcze, Zapole, Przyłęk, Siedlanka, Kosowy ... więcej

  Gmina NIWISKA - podsumowanie roku 2016

  2016-12-29

  Od wielu lat Gmina inwestuje w infrastrukturę drogową, wodną i kanalizacyjną, intensywnie uzbrajając tereny inwestycyjne. a także w infrastrukturę mienia komunalnego. Ale to nie wszystko krótko chciałam przedstawić zadania zrealizowane w ramach budżetu Gminy Niwiska w 2016 roku. więcej

  Do 300 tys. zł wsparcia dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi. W ARiMR ruszył nabór wniosków o taką pomoc.

  2016-12-29

  Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą od 27 grudnia 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to pomoc na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", która dostępna jest w ramach poddziałania .. więcej

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niwiskach na spotkaniu czytelniczym w Bibliotece Pedagogicznej w Kolbuszowej

  2016-12-28

  22 grudnia uczniowie kl. III, IV i VI Szkoły Podstawowej w Niwiskach uczestniczyli w spotkaniu czytelniczym pt. „Jak niedźwiedź Wojtek został żołnierzem Armii gen. Andersa” w Bibliotece Pedagogicznej w Kolbuszowej. więcej

  Wyjazd z niespodzianką uczniów SP Siedlanka

  2016-12-28

  Niecodzienny wyjazd czekał uczniów klas 0-III. 20 grudnia wybraliśmy się do Mielca na Przedstawienie teatralne pt. „Mądrość pokoleń”. Aktorzy, kukiełki, pacynki zaciekawiły młodych widzów. Widownia żywo reagowała na rozgrywające się wydarzenia na scenie. więcej

  Aktor, widz i scena w Szkole Podstawowej w Siedlance

  2016-12-28

  Umiejętność bycia widzem i aktorem dziecko nabywa poprzez szereg oddziaływań, między innymi oglądając różne teatrzyki, inscenizacje. W rolę aktorów wcieliły się dzieci z kółka teatralnego „ Fiku – Miku” ze Szkoły Podstawowej w Siedlance. więcej

  „Wigilii i pojednania nadszedł czas…”

  2016-12-23

  22 grudnia2016r w świątecznej atmosferze w Szkole Podstawowej w Sielance, odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe. Tym miłym akcentem uczniowie wprowadzili społeczność szkolną w okres najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. więcej

  Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w „Wesołym Promyku”

  2016-12-23

  W ramach tychże przygotowań w przedszkolu zorganizowano dwa spotkania otwarte dla rodziców. Pierwsze odbyło się już 16 grudnia. Jego głównym celem było wykonanie prac plastyczno- technicznych związanych ze świętami przez dzieci wspólnie z rodzicami. więcej

  Gramy dla naszych Seniorów

  2016-12-23

  W piątek 9 grudnia grupy teatralne „ Siedlaczki” i „Fiku-Miku”ze Szkoły Podstawowej w Siedlance zaprezentowały się w GOK-u Niwiska, uczestnikom Dziennego Domu „Senior- Wigor”. Inscenizacje pt. „Śnieżka”oraz „ O mądrej królewnie i smoku z Twardej Góry”, więcej

  Konkurs ,,Odkręcamy – wygrywamy !!!" rozstrzygnięty!

  2016-12-22

  W ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego zbiórki nakrętek od butelek plastikowych typu „PET” dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli z terenu Gminy Niwiska oraz Gimnazjum Publicznego zostały przyznane nagrody za zajęte I, II i II miejsce oraz nagrody za wzięcie udziału. więcej

  Boże Narodzenie w GP i SP w Niwiskach

  2016-12-22

  Zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia – najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt.W Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej w Niwiskach jak co roku odbyła się uroczysta akademia , z udziałem zaproszonych gości, upamiętniająca przyjście na świat najbardziej oczekiwanego przez chrześcijan dziecka – małego Jezusa. więcej

  Dobre rady na odpady

  2016-12-22

  W ramach edukacji przyrodniczej w klasach 4-6 w Szkole Podstawowej w Przyłęku dnia 14 grudnia 2016 roku odbyła się lekcja z udziałem Pani prelegent z ,,Fundacji Czysta Ziemia.” Spotkanie miało na celu uświadomić uczniów jak postępować z popsutymi urządzeniami elektrycznymi inaczej zwanymi ,,elektrośmieciami”. więcej

  Harcerze z Niwisk oddają cześć ofiarom Powstania Warszawskiego

  2016-12-21

  10 grudnia 2016 r dwunastu harcerzy z 13 DSH im. M. Orłowicza z GP oraz dwie harcerki 8 DH „Złote Pióra” z SP z Niwisk uczestniczyło w wycieczce hufcowej do Warszawy. Jej celem było przybliżenie druhom historii Polski, w szczególny sposób okresu Powstania Warszawskiego oraz działalności Szarych Szeregów. więcej

  Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka!

  2016-12-21

  Nie od dziś wiadomo, ze biblioteka jest dobrym miejscem dla człowieka – przyjaznym, pomocnym, korzystnym. 14, 15 i 16 grudnia uczniowie wszystkich klas Gimnazjum Publicznego udali się właśnie do takiego dobrego miejsca – do Biblioteki Pedagogicznej w Kolbuszowej. więcej

  Uczniowie Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Niwiskach laureatami konkursów wokalnych

  2016-12-21

  Uczniowie (a właściwie głównie uczennice) Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Niwiskach od lat uczestniczą w wielu różnych konkursach piosenki (również obcojęzycznej) i odnoszą w nich sukcesy. W tym roku pięć uczennic Gimnazjum Publicznego wzięło udział w XVI Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Widełce. więcej

  Życzenia od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego SP Trześń

  2016-12-20

  Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć od wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Trześni życzenia przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej więcej

  45 minut podwodnej żeglugi w 3D – lekcja przyrodnicza w SP Trześń

  2016-12-20

  Świat podwodny od zawsze pasjonował i ciekawił człowieka. Wielka różnorodność barw, zwierząt i roślin dodaje podmorskiemu światu głębin atmosfery niemal fantastycznej. Dzięki nowoczesnej technice audiowizualnej można dziś nie ruszając się z miejsca nieomal dotknąć żyjących w morzach zwierząt i roślin. więcej

  Harcerska wizyta ze Światełkiem Pokoju

  2016-12-20

  Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel i radni obecni na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przyjęli harcerzy Hufca ZHP Kolbuszowa z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. więcej

  Mały ekolog

  2016-12-20

  W dniu 14 grudnia 2016 roku przyjechała Pani prelegent z ,,Fundacji Czysta Ziemia”, która propaguje jak eliminować ,,elektrośmiecie” z otoczenia. W klasach 0-1 zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne pt. ,,Dzieci i elektrośmieci.” więcej

  „Naładowani Ekologią”

  2016-12-19

  Szkoła Podstawowa w Przyłęku już po raz kolejny została wyróżniona za udział w akcji zbiórki zużytych baterii. W dniu 16 grudnia zostaliśmy nagrodzeni przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w ramach kampanii „Naładowani Ekologią” co miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. więcej

  Jasełka i kiermasz ozdób świątecznych

  2016-12-19

  Święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas spotkań z rodziną, drogich prezentów i syto zastawionego stołu, lecz przede wszystkim pamiątka przyjścia na świat Jezusa, syna Bożego. Tę historię sprzed ponad 2000 lat mogliśmy sobie przypomnieć przychodząc do naszej szkoły dnia 15 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 i uczestnicząc w jasełkach. więcej

  Mammografia i cytologia w gminie Niwiska

  2016-12-16

  W dniu 13.12.2016r., obok budynku Urzędu Gminy Niwiska stał mammobus, w którym kobiety mogły wykonać mammografię i cytologię. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zarejestrowano 60 kobiet , w tym 42 skorzystało z badań mammograficznych i 12 badań cytologicznych. więcej

  Podziel się prezentem

  2016-12-16

  W Szkole Podstawowej w Kosowach i Hucinie z okazji dnia św. Mikołaja została zorganizowana po raz drugi akcja „Podziel się prezentem”. Tak jak w ubiegłym roku, akcja miała na celu zbiórkę zabawek, książek i puzzli na rzecz Oddziału Dziecięcego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Kolbuszowej. więcej

  Żłobek „Jacek” w Siedlance ogłasza nabór dzieci w wieku 1–3 lat na rok szkolny 2017/2018

  2016-12-15

  Zapewniamy:
  - ciepłą i miła atmosferę
  - smaczne i zdrowe posiłki
  - ciekawe zabawy i zajęcia
  - atrakcyjny plac zabaw
  - wykwalifikowany personel
  - wszechstronną opiekę i rozwój dziecka
  Zgłoszenia będą przyjmowane od pon. do pt. w godz. 7:00 - 16:00
  nr kontaktowy: 783 166 342

  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,LASOVIA" - SPOTKANIA INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE

  2016-12-14

  Lokalna Grupa Działania LASOVIA zaprasza mieszkańców oraz podmioty gospodarcze zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej” więcej

  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - Wisława Szymborska

  2016-12-14

  Książka uczy , wychowuje i …bawi. Mogli o tym przekonać się uczniowie klas 0-6 Szkoły Podstawowej w Przyłęku podczas zorganizowanego „Maratonu czytania”. Uczniowie zgromadzeni na sali gimnastycznej ,wspólnie z nauczycielami czytali książkę pt. „Nasza babcia”. więcej

  Najazd „Mikołajów” na Niwiska

  2016-12-14

  6 grudnia 40 Mikołajów ze Szkoły Podstawowej w Sielance klas I-III przybyło z mikołajkowo- świątecznymi życzeniami dla Pani Wójt Elżbiety Wróbel oraz dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Małe Mikołaje po tej instytucji oprowadziła Pani Jolanta Marut. więcej

  Konkurs na choinkę bożonarodzeniową

  2016-12-14

  Bibliotekarz szkolny we współpracy z Samorządem Uczniowskim w Gimnazjum Publicznym ogłosił konkurs na choinkę bożonarodzeniową. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do wykonania przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej bożonarodzeniowe drzewko choinkowe. więcej

  KOSZE PEŁNE WITAMIN

  2016-12-13

  Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku przystąpiły do programu ,,Śniadanie daje moc”. W realizację zadań włączyli się rodzice i koordynator programu. Zajęcia zostały zrealizowane według scenariuszy dla klasy ,,0” na podstawie, których dzieci zapoznały się z 12 zasadami zdrowego żywienia. więcej

  NOCKA W SZKOLE

  2016-12-09

  Dnia 2 grudnia 2016 roku o godzinie 1800 uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej w Hucisku po raz kolejny spotkali się po to, by spędzić wieczór i noc w szkole. Czy to możliwe, aby dzieci chętnie spędzały w szkole nie tylko dni, ale także noce? Ależ tak!!! więcej

  Odwiedziny Świętego Mikołaja….

  2016-12-09

  Od rana 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Kosowach panował świąteczny nastrój w oczekiwaniu na odwiedziny Mikołaja. Czas oczekiwania ogromnie wszystkim się dłużył, a w dodatku trzeba było być wyjątkowo grzecznym, bo przecież niegrzeczni prezentów nie dostają. więcej

  Mikołajkowy Konkurs Recytatorski

  2016-12-09

  6 grudnia w Szkole Podstawowej w Niwiskach chętni uczniowie klas II I III wzięli udział w kolejnej edycji Mikołajkowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez bibliotekarza szkolnego we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku z wybranymi przez siebie wierszami wystąpiło 31 uczniów: 10 z klasy II i 21 z klasy III.um Publicznym w Niwiskach. więcej

  Odwiedziny dłuuuuugo oczekiwanego gościa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Niwiskach

  2016-12-09

  Co roku, 6 grudnia, chyba każdy z nas oczekuje wizyty tego świętego…Piszemy listy, wypowiadamy mimochodem życzenia, marzymy i czekamy…Święty Mikołaj (na nasze szczęście!) jest baaaaardzo wyrozumiały dla ludzkich słabości, dlatego również w tym roku odwiedził uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Niwiskach. więcej

  Zdobywamy stopnie i sprawności harcerskie- 4 DH „Ogniki” z Trześni

  2016-12-08

  Nie od dziś wiadomo ze jedną z najlepszych metod wychowawczych i edukacyjnych młodych ludzi jest edukacja poprzez praktyczne działanie. W ZHP w którym praktyczne działanie zajmuje bardzo ważną rolę opracowany został cały system umożliwiający taki rodzaj edukacji. więcej

  Wizyta Mikołaja w Gminie Niwiska

  2016-12-07

  W gminie Niwiska tego roku dzieci były bardzo grzeczne, dlatego Święty Mikołaj wędrując po gminie odwiedził najmłodszych mieszkańców w żłobku „ Jacek i Agatka”, w przedszkolu „ Kraina Radości”, punktach przedszkolnych : Wesoły Promyk, Puchatek, Tęcza i Promyczek oraz w Domu Senior Wigor. więcej

  GMINA NIWISKA INWESTUJE!

  2016-12-07

  Z danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że w 2015 roku jedynie 13 gmin w Polsce odznaczało się bardzo wysoką otwartością na działania inwestycyjne. Badając wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, twórcy rankingu przyznawali po jednym punkcie za każde 10 zł. więcej

  Czarodziejskie spotkanie z Mikołajem w Baranowie Sandomierskim

  2016-12-07

  W dniu 6 grudnia 2016 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Przyłęka wraz z nauczycielami i rodzicami wybrali się na spotkanie z Mikołajem, które odbyło się na dziedzińcu Zamku w Baranowie Sandomierskim. więcej

  Św. Mikołaj gwiazdką świeci i szuka grzecznych dzieci……

  2016-12-07

  5 grudnia w Szkole Podstawowej w Siedlance uczniowie niecierpliwie oczekiwali na przyjście Św. Mikołaja. Po cichu liczyli na prezenty. Na wszelki wypadek klasa „0”przygotowała piosenki. I oto, pojawił się Św. Mikołaj w towarzystwie osobistych Elfów. więcej

  Festiwalowa Niedziela z Mikołajem w Trzęsówce

  2016-12-07

  4 grudnia w niedzielne popołudnie uczniowie z kółka teatralnego „Fiku – Miku” Szkoły Podstawowej w Siedlance, już kolejny raz wzięły udział w Festiwalu Teatrów w Trzęsówce. Grupa Krasnoludków opanowała scenę wystawiając inscenizację pt. „Śnieżka”. więcej

  Pomocnicy św. Mikołaja z Siedlanki w Urzędzie Gminy

  2016-12-06

  W dniu 6 grudnia do Urzędu Gminy w Niwiskach zawitali Pomocnicy św. Mikołaja wraz z Elfami składając na ręce Włodarza Gminy koszyk słodkości. W podziękowaniu Wójt Gminy zrewanżowała się równie słodkimi upominkami. więcej

  UKS Niwa Niwiska zagrały u siebie dobry turniej

  2016-12-05

  Zawodniczki Niwy 4 grudnia zagrały u siebie turniej wojewódzkiej ligi młodziczek. Tym razem gościły drużyny z nowej Dęby, Zaleszan i Stalowej Woli. W pierwszym meczu podopieczne A. Wilk-Sybickiej zagrały z Vega MOSiR Stalowa Wola II ulegając 0:2 (20:25, 22:25). (aktualne informacje o drużynie w zakłdce UKS NIWA NIWISKA) więcej

  ,,Młodzi duchem, bogaci życiem…”

  2016-12-05

  Dnia 30.11.2016 uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucinie udali się z wizytą do Domu Seniora ,,Wigor” w Niwiskach. Zaprezentowali tam w programie artystycznym swoje umiejętności wokalne, poprowadzili teleturniej na wzór ,,Familiady” z udziałem seniorów jako członków rodzin. więcej

  Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku - „Rzymskie imperium i tradycje antyku”

  2016-12-02

  W dniu 29 listopada 2016 roku w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć Grupę Artystyczną Rekonstrukto z Dębina. Tematem przewodnim żywej lekcji historii było „Rzymskie imperium i tradycje antyku”. więcej
  Portal mapowy

  www.portal.gison.pl/niwiska
  Katalog usług

  kliknij
  Galeria

  Galeria zdjęć >>
  WWW

  www.szkolamuzyczna.niwiska.pl

  www.internet.niwiska.pl

  www.czystagmina.niwiska.pl
  Nasz Orlik

  kliknij
  Sołectwa
  Rozrywka
  Inne

  Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin

  >