Aktualności

Ćwiczenia Przyłęk 2018

 

W czwartek 11 października o godz: 15.30. w Przyłęku odbyły się gminne ćwiczenia „Taktyczno – bojowe”, których tematem była  „Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń mających miejsce w komunikacji drogowej oraz likwidacja pożaru w lasu w Przyłęku” p.k. „PRZYŁĘK  2018”, jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i pozostałych jednostek OSP z terenu gminy  Niwiska.

EPIZOD I.

          Zderzenie dwóch samochodów  osobowych w których zostały uwięzione cztery osoby, w skutek zderzenia dochodzi do pożaru samochodów. Po otrzymaniu zgłoszenia  na numer alarmowy 998, dyżurny SKKP  w Kolbuszowej dysponuje do zdarzenia zastęp GCBA 5/32 z JRG Kolbuszowa i OSP Niwiska dwa zastępy GBA 2,5/16 oraz OSP Siedlanka zastęp GBA 2,5/16 i SLRt.     

EPIZOD II

            Pożar lasu w Przyłęku ok.1km od drogi głównej obok leśnictwa. Po zgłoszeniu przez osoby postronne na numer alarmowy 998 dyżurny SKKP w Kolbuszowej dysponuje siły i środki  KSRG gminy Niwiska i pozostałe jednostki OSP do miejsca pożaru.

           Ćwiczenia przeprowadzono zgodnie z procedurami KSRG, taktyką działań ratowniczych i gaśniczych. Szczególną uwagę zwrócono na łączność radiową, BHP, oraz poziom dowodzenia (interwencyjny i taktyczny), przeprowadzono także przegląd sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych. Środek gaśniczy do miejsca pożaru podawano systemem mieszanym poprzez dowożenie i przepompowywanie wody na duże odległości w tym przypadku ok. 900 m.

Celem ćwiczeń było:

- sprawdzenie procedur alarmowania i wprowadzania do działań jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska.

- Doskonalenie umiejętności dowódczych poszczególnych funkcyjnych PSP i OSP a także współpracy z kierującym działaniem ratowniczym i Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

- sprawdzenie procedur ratowniczych w,, Planie ratowniczym powiatu”.

-doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków – ratowników, podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

- doskonalenie możliwości praktycznego użycia sił i środków jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska w zakresie:

1/ alarmowania,

2/osiągania powierzonych działań ratowniczych,

3/ doskonalenia umiejętności współdziałania dowódców i ratowników,

4/ organizacji i prowadzenia korespondencji radiowej      

W ćwiczeniach udział brało 14 zastępów i 42 ratowników. Obserwatorami ćwiczeń byli: st. kpt. Paweł Tomczyk przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej,  Prezes ZOP ZOSP RP w Kolbuszowej dh. Ryszard Skowron, wójt gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, Prezes ZOG ZOSP w Niwiskach  dh. Michał Strzępa, inspektor do spraw ochrony p.poż w UG. Niwiska Grażyna Kasza.

Ćwiczenia przeprowadził i sporządził informację Komendant Gminny ZOG ZOSP RP  w Niwiskach  Adam Haptaś.

Wszystkim biorącym udział w ćwiczeniach, akcjach ratowniczo – gaśniczych i współorganizatorom ćwiczeń Zarząd Oddziału Gminnego  Związku OSP RP w Niwiskach składa serdeczne podziękowania.

GALERIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-02-25 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 386 386