Wydarzenia

29
paź  2019

XV Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 29 października  2019 roku o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (20.09.2019r.).
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2019 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Robert Róg                

Przewodniczący Rady Gminy Niwiska

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/98124d39-49ea-4

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-05-29 14:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 632 969