Aktualności

Ogłoszenie - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pt.: ”Młodzi, aktywni, kompetentni, przedsiębiorczy - aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”

Numer POWR.01.02.01-18-0070/19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r.- 30.11.2021 r.

REKRUTACJA

do II edycji projektu-  17 - 28 sierpnia 2020 r.

 

WARUNKI UDZIAŁU

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie kryteria:

·         wiek 18-29

·         osoby bierne zawodowo

·         zamieszkujące teren powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego

·         nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolące się, tj. nie uczestniczą/czyli w ostatnich 4-tygodniach w pozaszkolnych zajęciach dofinansowanych z UE.

·         osoby z niepełnosprawnością

·         osoby zamieszkujące tereny wiejskie

·         osoby korzystające z pomocy opieki społecznej

 

 FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, doradztwo zawodowe, psychologiczne
  • Wsparcie Animatora, Pośrednika Pracy, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
  • Bezpłatne indywidualne szkolenia zawodowe
  • Płatne 5-cio miesięczne staże
  • Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • Bezzwrotna dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa w ramach stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00zł
  • Wsparcie pomostowe przez 12 m-cy (w łącznej kwocie max. 13 500,00zł)

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 633 916,99 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ORAZ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8; tel. 17 227 02 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 oraz na stronie nil.kolbuszowa.pl.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-16 13:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 832 866