Aktualności

Liczba odsłon: 997621

Oświadczenie alkoholowe

 

Przypomina się, że na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy którzy będą kontynuować sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, tj. w roku 2018.

Ponadto obowiązani są do wniesienia do kasy gminy opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach, przy czym – również w terminie do 31 stycznia 2019 r. – pierwszej raty opłaty.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o możliwie jak najszybsze składanie oświadczeń oraz dokonanie opłat, o których mowa powyżej. Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Niwiskach pokój nr 15.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-02-17 07:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 356 056