Ogłoszenia

31
lip  2020

Zwrot podatku akcyzowego

 

W dniach od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Niwiskach pokój nr 21 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.        

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku. W przypadku rolnika, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie nie trzeba go przekładać przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-16 13:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 832 787