Ogłoszenia

06
lut  2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r.

 Niwiska,  dnia  6 lutego 2019r   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

od 6 lutego 2019 r.  do  27 lutego 2019 r.

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Leszczach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Lp.

Nr działki

Powierzchnia nieruchomości

Nr KW

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

nieruchomości

Cena nieruchomości

(brutto) 

Forma sprzedaży

Termin złożenia wniosku przez  osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek objętych wykazem

 

1

 

 56/13

 

0,19  ha

TB1K/00008471/1

Nieruchomość położona  w m. Leszcze,  
w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, niezabudowana, uzbrojona, dostęp z drogi gminnej na dz. 56/12.

Działka obecnie nieużytkowana  (niezabudowana, użytki rolne  Ps-V)

 

 

 

18 370, 00 zł

przetarg

22.03.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, nie później niż, do dnia 21.03.2019 r. do Wójta Gminy Niwiska.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niwiskach p. 18, tel. 17 2270 418

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 6 lutego 2019 r. do  27 lutego 2019 r.

Wójt Gminy

 (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-05-27 09:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 627 887