Ogłoszenia

18
sty  2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niwiska z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie Gminy Niwiska

 

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 10 Statutów Sołectw: Niwiska, Trześń, Leszcze, Hucisko i Zapole oraz  § 28 ust. 1 pkt 10 raz Statutów Sołectw: Hucina, Przyłęk, Kosowy i Siedlanka w związku z moim Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyborów sołtysów :

§ 1

Ustalam termin przeprowadzenia wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Niwiska na dzień 24 marca 2019 roku.

§ 2

Ustalam obwody oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwodu    głosowania

Granice Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Niwiska

Urząd Gminy w Niwiskach

2

Sołectwo Hucina

Szkoła Podstawowa w Hucinie

3

Sołectwo Przyłęk

Szkoła Podstawowa w Przyłęku

4

Sołectwo Kosowy

Szkoła Podstawowa w Kosowach

5

Sołectwo Siedlanka

Szkoła Podstawowa w Siedlance

6

Sołectwo Trześń

Szkoła Podstawowa w Trześni

7

Sołectwo Hucisko

Szkoła Podstawowa w Hucisku

8

Sołectwo Leszcze

Świetlica Wiejska w Leszczach

9

Sołectwo Zapole

Świetlica Wiejska w Zapolu

§ 3

Ustalam godziny otwarcia lokali wyborczych w dniu wyborów od  1400 do 1800.

§ 4

Ustalam termin zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych : do dnia 28 lutego 2018r. do godziny 1530 w Urzędzie Gminy Niwiska.

§ 5

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Niwiska

 (-) Elżbieta Wróbel

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-02-17 07:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 356 128