Ogłoszenia

26
paź  2018

Wójt Gminy Niwiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonych:

1) w Niwiskach tj: działka o nr ewid. grunt. 1868 o pow. 0,87 ha ha, stanowi użytki rolne ( ŁV, PsV, PsVI, RV,RIVb ). Działka obecnie użytkowana – dotychczasowa umowa dzierżawy kończy się z dniem 26 listopada  2018 roku. Nieruchomość posiada Nr decyzji N-II.7510.37.2013

2) w Hucinie tj: działka o nr ewid. grunt. 674 o pow. 1,05 ha, stanowi użytki rolne (Ł V,  Ps VI). Działka obecnie użytkowana – dotychczasowa umowa dzierżawy kończy się z dniem 26 listopada 2018 roku. Nieruchomość posiada KW 48287/6.

3) w Przyłęku tj: działka o nr ewid. grunt. 738/12 o pow. 2,20 ha, stanowi użytki rolne( RIVa, RIVb,PsV,RV, PsV). Działka obecnie użytkowana dotychczasowa umowa dzierżawy kończy się z dniem 26 listopada 2018 roku. Nieruchomość posiada KW 11805/6.

Cena wywoławcza wysokości opłat rocznych  z tytułu dzierżawy działki 1868 położonej w Niwiskach wynosi  50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych). Czynsz  dzierżawny płatny rocznie do 30 czerwca każdego roku na czas trwania umowy dzierżawy.

Wadium wynosi 10,00zł (dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 4.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 22 listopada 2018 roku.

Cena wywoławcza wysokości opłat rocznych  z tytułu dzierżawy działki 674 położonej w Hucinie wynosi  50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Czynsz  dzierżawny płatny rocznie do 30 czerwca każdego roku na czas trwania umowy dzierżawy.

Wadium wynosi 10,00zł (dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 915 w budynku Urzędu Gminy w Niwiskach, 36 -147 Niwiska 430, pokój nr 4.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 22 listopada 2018 roku.

Cena wywoławcza wysokości opłat rocznych  z tytułu dzierżawy działki  738/12 położonej w Przyłęku wynosi  50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Czynsz  dzierżawny płatny rocznie do 30 czerwca każdego roku na czas trwania umowy dzierżawy.

Wadium wynosi 10,00zł (dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 930 w budynku Urzędu Gminy w Niwiskach, 36 -147 Niwiska 430, pokój nr 4.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 22 listopada 2015 roku.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dzierżawcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet kwoty dzierżawy, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją ww. nieruchomości można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430,  pokój nr 18, tel.: 17 2270418.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-12-11 14:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 174 088