Ogłoszenia

30
wrz  2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi ...

04
wrz  2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu nr. SKO.401.ZP.754.85.2020 dt. ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze KOB7001B, wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą oraz kanalizacją kablową, na działce nr. ewid. 1735/8 położonej w miejscowości Kosowy"

01
wrz  2020

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego. Chcemy podkreślić, że formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych.

21
sie  2020

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kosowach

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430

20
sie  2020

Gmina Niwiska została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Wspólny plan". Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Strona 1 z 12
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-30 13:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 851 824